Nabídka kroužků na školní rok  2016/2017

 Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

  11.40 -12.25 12.35 - 13.20 13.30 - 14.15 14.25- 15.10 15.15 - 15.45
PONDĚLÍ   Pěvecký sbor                   Taneční kroužek 
    I. - V. třída                                 II. skupina 
13.00 - 13.45                            IV. - V. třída
    J. Kapecová                                J. Burešová 
    Z.Spačková      
    Pohybové hry                                   Keramika   
ÚTERÝ   III. - V. třída                           I. - VII. třída  
V. Kremlová                                  14.15 - 15.30 h 
      R. Glacnerová
      O. Pytlíková
         
STŘEDA                       Taneční kroužek 
                                      I. skupina 
                                   I. - III. třída
                                     J. Burešová 
           
        Volejbalový kroužek  
ČTVRTEK     VI. - IX. třída
      V. Špačková
      Počítačový kroužek   
      IV. - V. tř.   
        O. Pytlíková  
PÁTEK Kroužek angličtiny    Náboženství Minitenis
  II. třída   nepovinný předmět I. - V. třída
  J. Burešová    I. - IX. tř. 14.30 - 15.30
      L. Kalábová M. Dofková
           
Kroužek rozvoje osobnosti          VI. - IX. třída             J. Kucharčíková a B. Muliková           nepravidelně.