Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Sýpky 117, 798 06 Otaslavice

 

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

viz. Úplata za předškolní vzdělávání č. j.: 164/17

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

 

stanovuji

 

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

 

 

 

1.     

neomezená celodenní docházka

230,- Kč

2.

polodenní docházka

150,- Kč

3.

děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

150,- Kč

4.

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

0,- Kč

5.

děti, které mají odklad školní docházky

0,- Kč

6.

v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí

0,- Kč

 

 

 

 

V Otaslavicích dne: 15. 6. 2019

 

 

Platnost ode dne: 1. 9. 2019

 

 

Mgr. Vladimír Leitgeb

         ředitel školy

 ZŠJF a MŠ Otaslavice

 

 

......................................

 

 

 

Veronika Valkovičová, DiS.

        vedoucí učitelka

  Mateřské školy Otaslavice

 

 

............................................