Kontakt

Mateřská škola č. 525
798 06 Otaslavice
ms.otaslavice@seznam.cz
 
+420 582 370 710

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZŠJF a MŠ OTASLAVICE

od 1. 9. 2017

Pracoviště MŠ OTASLAVICE

 

Ředitel školy ZŠJF a MŠ:                                   Mgr. Vladimír Leitgeb

Vedoucí učitelka MŠ:                                          Veronika Valkovičová, DiS.

Učitelky:                                                              Mgr. Zdislava Grmelová

                                                                             Bc. Lucie Bílá

                                                                             Jarmila Kroupová

Asistentka pedagoga:                                           Bc. Jiřina Konečná

Školní asistent:                                                     Bc. Lucie Bílá

Sociální pedagog:                                                 Veronika Valkovičová, DiS.

Školnice:                                                               Eva Honová

Uklízečka:                                                             Bc. Jiřina Konečná

Vedoucí stravovny:                                               Eva Tinclová

Ekonom:                                                                Dana Dosedělová

Topič:                                                                    Jiří Krátký

 

Telefon MŠ:      582 370 710

e–mail MŠ:        ms.otaslavice@seznam.cz

Telefon ZŠJF:    582 370 718

e-mail ZŠJF:      zsjf@otaslavice.cz

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MŠ OTASLAVICE

od 1. 9. 2017

 

 

Ředitel školy ZŠJF a MŠ:                                     Mgr. Vladimír Leitgeb

Vedoucí učitelka MŠ:                                           Veronika Valkovičová, DiS.

 

I. třída – MOTÝLCI:                       

Učitelky:                                                               Bc. Lucie Bílá

                                                                              Jarmila Kroupová

Asistentka pedagoga:                                            Bc. Jiřina Konečná

II. třída – BERUŠKY:

Učitelky:                                                               Mgr. Zdislava Grmelová

                                                                              Veronika Valkovičová, DiS.

Školní asistent:                                                      Bc. Lucie Bílá

Sociální pedagog:                                                  Veronika Valkovičová, DiS.

                                                                             

Provozní zaměstnanci:

Školnice:                                                               Eva Honová

Uklízečka:                                                             Bc. Jiřina Konečná