Kontakt

Mateřská škola č. 525
798 06 Otaslavice
ms.otaslavice@seznam.cz
 
+420 582 370 710

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZŠJF a MŠ OTASLAVICE

od 1. 9. 2018

Pracoviště MŠ OTASLAVICE

 

Ředitel školy ZŠJF a MŠ:                                   Mgr. Vladimír Leitgeb

Vedoucí učitelka MŠ:                                         Veronika Valkovičová, DiS.

Učitelky:                                                              Bc. Lucie Bílá

                                                                             Bc. Lucie Přikrylová

                                                                             Dagmar Schlattauerová                                                                             

Asistentka pedagoga:                                           Bc. Jiřina Konečná (PN)

                                                                             Hana Siková (zástup za PN)

Školní asistent:                                                     Hana Kořínková

Sociální pedagog:                                                 Veronika Valkovičová, DiS.

Školnice:                                                               Eva Honová

Uklízečka:                                                             Hana Siková

Vedoucí stravovny:                                               Eva Tinclová

Ekonom:                                                                Dana Dosedělová

Topič:                                                                    Jiří Krátký

 

Telefon MŠ:      582 370 710

e–mail MŠ:        ms.otaslavice@seznam.cz

Telefon ZŠJF:    582 370 718

e-mail ZŠJF:      zsjf@otaslavice.cz

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MŠ OTASLAVICE

od 1. 9. 2018 

Ředitel školy ZŠJF a MŠ:                                     Mgr. Vladimír Leitgeb

Vedoucí učitelka MŠ:                                           Veronika Valkovičová, DiS.

 

I. třída – MOTÝLCI:                       

Učitelky:                                                               Bc. Lucie Bílá

                                                                              Dagmar Schlattauerová

Asistentka pedagoga:                                            Bc. Jiřina Konečná (PN)

                                                                               Hana Siková (zástup za PN)

II. třída – BERUŠKY:

Učitelky:                                                               Veronika Valkovičová, DiS.

                                                                              Bc. Lucie Přikrylová

Školní asistent:                                                      Hana Kořínková

Sociální pedagog:                                                  Veronika Valkovičová, DiS.

                                                                             

Provozní zaměstnanci:

Školnice:                                                               Eva Honová

Uklízečka:                                                             Hana Siková