Ředitel:
Zástupce ředitele:
Výchovný poradce:
Výchovný poradce:
Školní metodik prevence rizikového chování:
Vedoucí učitelka MŠ:
Vedoucí vychovatelka ŠD:
Vedoucí ŠJ:
Pracovník pro poskytování informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb:

Mgr. Vladimír Leitgeb
Mgr. Irena Zdráhalová
Mgr. Zdeňka Špačková
Mgr. Vladimíra Špačková
Mgr.Barbora Muliková
Dis. Veronika Valkovičová
Marie Dofková
Eva Tinclová
Mgr. Irena Zdráhalová
Kontakt

Sýpky 117
798 06 Otaslavice
zsjf@otaslavice.cz
(formulář pro přímé odeslání zprávy naleznete zde)
582370718, mobil: 602750534

 
Školní mailové adresy

Mgr. Irena Zdráhalová

Mgr. Jarmila Burešová
Marie Dofková
Mgr. Renata Glacnerová
Mgr. Zdeňka Kalabisová
Mgr. Jarmila Kapecová
Mgr. Jindřiška Kucharčíková
Mgr. Eva Mošová
Mgr. Barbora Muliková 
Mgr. Tereza Nadymáčková 
Bc. Olga Pytlíková 
Mgr. Markéta Špačková 
Mgr. Vladimíra Špačková 
Mgr. Zdeňka Špačková 

 

zsjfzdrahalova@otaslavice.cz

zsjfburesova@otaslavice.cz
zsjfdofkova@otaslavice.cz
zsjfglacnerova@otaslavice.cz
zsjfkalabisova@otaslavice.cz
zsjfkapecova@otaslavice.cz
zsjfkucharcikova@otaslavice.cz
zsjfmosova@otaslavice.cz
zsjfmulikova@otaslavice.cz zsjfnadymackova@otaslavice.cz
zsjfpytlikova@otaslavice.cz
zsjfspackovam@otaslavice.cz
zsjfspackovav@otaslavice.cz
zsjfspackovaz@otaslavice.cz