Aktuality

 

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Sýpky 117, 798 06

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice.

 

 

SEZNAM UCHAZEČŮ             VÝSLEDKY ŘÍZENÍ

 

                             115                                            přijat/a

                             117                                            přijat/a

                             118                                            přijat/a

                             119                                            přijat/a

                             120                                            přijat/a

                             122                                            přijat/a

                             124                                            přijat/a

                             125                                            přijat/a

                             128                                            přijat/a

                             130                                            přijat/a

                             131                                            přijat/a

                            

 

Datum zveřejnění: 31. 5. 2021

 

Za mateřskou školu:

 

Veronika Valkovičová, DiS.                                                            Mgr. Vladimír Leitgeb

      vedoucí učitelka MŠ                                                                            ředitel školy

    ZŠJF a MŠ Otaslavice                                                                   ZŠJF a MŠ Otaslavice  

 

 

……………………………                                                              ……………………….        

 

 

Oznámení spolu s podpisy je vyvěšeno na vstupních dveřích MŠ Otaslavice, Otaslavice 525, kde rovněž můžete požádat o vydání Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

OZNÁMENÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

v pondělí dne 24. 5. 2021 (včetně)

KONČÍ KARANTÉNA MŠ.

Od úterý 25. 5. 2021

bude opět zahájen její běžný provoz a

do MŠ mohou nastoupit ty děti,

jejichž karanténa končí dne 24. 5. 2021,

nebo nebyly v karanténě vůbec.

Přihlašovat děti můžete telefonicky (582 370 710)

 a e-mailem (ms.otaslavice@seznam.cz)

každý den v dopoledních hodinách.

O návratu ostatních dětí

rozhodne jejich individuální ukončení karantény.

Dítě, či zaměstnanec s negativním výsledkem testu RT-PCR při návratu k prezenční výuce tento výsledek předloží (viz. doporučení KHS se sídlem v Prostějově).

Dítě, či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost (viz. Manuál MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ke dni 6. 4. 2021).

 

V Otaslavicích dne: 19. 5. 2021

 

 

Mgr. Vladimír Leitgeb                                                                                                                                         Veronika Valkovičová, DiS.      

ředitel ZŠJF a MŠ Otaslavice                                                                                                                              vedoucí učitelka MŠ

 

 

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021

Oznámení o obnovení provozu MŠ od 10. 5. 2021

 

ZÁPIS DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/2022

se bude konat

v termínu od  2. května do 16. května 2021.

   Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

 

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021           

Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021        

  

Opatření pro provoz MŠ od 12. 4. 2021

 

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. do 11. 4. 2021

Informace k provozu škol od 29. 3. do 11. 4. 2021

 

Nabídka interaktivních učebnic pro předškoláky

Nabídka interaktivních učebnic pro předškoláky

 

 

OZNÁMENÍ

Školní jídelna nabízí

všem dětem MŠ v době distanční výuky (uzavření MŠ na základě nařízení vlády) dotované obědy státem.

Rodiče, kteří o obědy budou mít zájem, nahlásí své děti ke stravě u vedoucí školní jídelny - tel. 739424861, 582370718

a to již dne 3. 3. od 7:00 – 12:00 hod.

Stejným způsobem se obědy i odhlašují.

Při vydávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě,

které nebyla nařízena karanténa.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje, z okna

(boční vchod do jídelny) 

v době od 11:00 hod. – 12:15 hod.

 vedoucí učitelka

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

 

 

 

 

 

Distanční vzdělávání v MŠ

Distanční vzdělávání v MŠ

Provoz škol a školských zřízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 ("Manuál")

informace

Opatření pro provoz

Opatření pro provoz

 

Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí

Žádost o přijetí do MŠ (spolu s čestným prohlášením k očkování dítěte)

Žádost o přijetí

 

Organizace školního roku 2020/2021

Informace

 

Zdravá pětka

Informace