Aktuality

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Sýpky 117, 798 06

 

Rodičovské schůzky

Informace

Oznámení rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice.

 

 SEZNAM UCHAZEČŮ             VÝSLEDKY ŘÍZENÍ

 

                             132                                            přijat/a

                             133                                            přijat/a

                             134                                            přijat/a

                             135                                            přijat/a

                             136                                            přijat/a

                             137                                            přijat/a

                             138                                            přijat/a

                             139                                            přijat/a

                             141                                            přijat/a

                             142                                            přijat/a

                             143                                            přijat/a

 

 

Datum zveřejnění: 28. 5. 2018

 

Za mateřskou školu:

 

Veronika Valkovičová, DiS.                                                            Mgr. Vladimír Leitgeb

      vedoucí učitelka MŠ                                                                            ředitel školy

    ZŠJF a MŠ Otaslavice                                                                   ZŠJF a MŠ Otaslavice  

 

 

Zápis

Informace

Zdravá pětka

Informace

Organizace školního roku 2017/2018

Informace

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace