Prevence rizikového chování

Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u žáků.

Toto téma je zpracováno v Preventivním programu školy (viz níže).

Dále uvádíme odkazy na organizace a pořady či filmy, které se k dané problematice vztahují a mohly by Vás zajímat a být Vám užitečné.

Preventivní program školy

Odkazy na organizace:

E-Bezpečí:

wwww.e-bezpeci.cz

Linka Bezpečí:

www.linkabezpeci.cz

Společnost Podané ruce (E- Poradna):

www.podaneruce.cz

Informační portál - Šance dětem:

www.sancedetem.cz

Prevence-info.cz:

www.prevence-info.cz

O2 Chytrá škola:

www.o2chytraskola.cz

Policie ČR - Projekt “Buď v bezpečí“ – problematika kyberšikany:

www.policie.cz

Záchranný kruh:

www.zachranny-kruh.cz

Odkazy na pořady a filmy:

Portály …, kde i Vy rodiče můžete najít cenné rady, případně pomoc.


E-Bezpečí: Seznamování na internetu:

Seznamování na internetu

Seznam se bezpečně 1:

Seznam se bezpečně 1

Seznam se bezpečně 2:

Seznam se bezpečně 2

Seznam se bezpečně 3: (pro rodiče!)

Seznam se bezpečně 3

Na hory (film Seznam se bezpečně):

Na hory

Internetem Bezpečně - Kybergrooming:

Internetem bezpečně

Internet bezpečně I :

Internetem bezpečně I

Internet bezpečně II :

Internetem bezpečně II

E-Bezpečí - kybernetická kriminalita se zaměřením na děti:

E-Bezpečí - kybernetická kriminalita se zaměřením na děti

Prevíti na síti - cyklus videí z projektu E-Bezpečí:

Prevíti na síti 01 Prevíti na síti 02 Prevíti na síti 03 Prevíti na síti 04 Prevíti na síti 05