Organizace školy

Seznam pracovníků Pokyn k zajištění bezpečnosti

Vzdělávací programy:

1. - 9. ročník: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život


Třídnictví pro školní rok 2021/2022
1. třída: Kapecová Jarmila
2. třída: Glacnerová Renata
3. třída: Kopecká Iva
4. třída: Špačková Vladimíra
5. třída: Burešová Jarmila
6. třída: Muliková Barbora
7. třída: Pytlíková Olga
8. třída: Pocklanová Kateřina
9. třída: Mošová Eva

Organizace školního roku 2021/2022
Informace
Výchovný poradce:

V. Špačková

konzultační hodiny po telefonické domluvě


Výchovný poradce - kariérové poradenství:

Z. Špačková

konzultační hodiny po telefonické domluvě


Školní metodik prevence rizikového chování

B. Muliková

konzultační hodiny:

St: 13.30 - 14.15 (jiný čas po telefonické domluvě)


Školní knihovna:

Žáci a zaměstnanci školy mají možnost půjčovat si knihy a časopisy ve školní knihovně.


Výpůjční doba:

pondělí 14.25 - 15.10 h (8. vyučovací hodina)

úterý 12.35 - 13.20 h (6. vyučovací hodina)

čtvrtek 13.30 - 14.15 h (7. vyučovací hodina)

pátek 7.30 - 7.50 h (před 1. vyučovací hodinou)


(po domluvě s I. Kopeckou i mimo výpůjční dobu)


Školní družina:

6:30 - 16 hodin

3 oddělení


Školní jídelna:

V budově školy mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně.

Důležité upozornění:

Odhlašování obědů: jeden den předem do 13.00 h. Pokud není možno oběd odhlásit, je nárok na odebrání oběda do jídlonosiče, a to pouze 1. den nemoci dítěte. Od dalšího dne je třeba obědy odhlásit na dobu nemoci ve školní jídelně ústně nebo telefonicky na čísle 582 370 718. V případě neodhlášení obědů v době nemoci, bude strávníkovi naúčtován k ceně potravin i režijní poplatek ( dle Vyhlášky 107/2005 Sb.) v celkové výši jednoho oběda 63,- Kč.


Žáci mají nárok na dotované obědy pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. Nemohou tedy odebírat dotované obědy ve dnech nemoci, ve dnech vedlejších prázdnin nebo ve volných dnech pro žáky vyhlášených ředitelem školy. V těchto dnech mohou odebírat obědy za plnou cenu oběda (i s režijními poplatky) 63,- Kč.