Dokumenty základní školy

Organizace školního roku 2021/2022 Preventivní program školy Pokyn k zajištění bezpečnosti Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob Povinně zveřejňované informace Stručný návod k aplikaci Bakaláři
Školní řád Dodatek ke školnímu řádu č. 1 Dodatek ke školnímu řádu č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Školní vzdělávací program Dodatek k ŠVP 10.1 Dodatek k ŠVP 10.2
Řád školní družiny Školní vzdělávací program ŠD Směrnice ke stanovení výše úplaty za ŠD
Řád školní kuchyně Vnitřní řád školní jídelny Změny ve stravování Seznam alergenů

Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění žáka z výuky Žádost o zproštění od úplaty za školní družinu Zápisní lístek do školní družiny Přihláška ke stravování