Připravované akce pro žáky ve školním roce 2021/2022

Kurzy

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VIII.+IX. třídy

Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - V. třídy

Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

Škola v přírodě pro žáky III. - V. třídy

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

Výuka na Dětském dopravním centru Prostějov pro žáky IV. třídy

Projekty

Vítání jara I. – III. tříd

Projekt Halloweenské nocování pro žáky I. – V

Projekt Hrdá škola - „Barevný týden“ I. – IX

Projekt Hrdá škola - „Suit ap“ I. – IX. třída

Den Země I. – IX. třída

Sluníčkový den I. – III. třída

Den naruby I. – V. + IX. třída

Exkurze + poznávací výlety:

Čistička odpadních vod Otaslavice VIII. třída

Palírna Otaslavice IX. třída

Olomouc – poznávací výlet V. třída

Olomouc Pevnost poznání VIII. a IX. třída

Prostějov – město Prostějov V. třída

Prostějov – Hvězdárna IX. třída

Prostějov – Ekocentrum IRIS VII. třída

Prostějov – Burza práce a vzdělávání IX. třída

Poznávací výlet do Prahy VIII. třída

Poznávací výlet pro žáky I. + II. třída

Akce:

Vánoční pošta I. – IX. třída

Sportovní den pro žáky I. – IX. třída

Besídka pro rodiče I. třída

Vánoční jarmark I. – IX. třída

Přehlídka středních škol IX. + VIII. třída

2x š k o l n í s l a v n o s t I. – IX. třída

Keramika pro rodiče a žáky I. – IX. třída

Mikulášská nadílka I. – IX. třída

Divadelní předplatné - Městské divadlo PV I. – IX. třída

Pečení vánočních perníčků ve ŠD I. – V. třída

Akce - společná pro děti a rodiče I. – IX. třída

Soutěže:

Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“ I. – IX. třída

Recitační soutěž I. – IX. třída

Školní fotografická soutěž pro žáky I. – IX. třída

Výtvarné soutěže dle nabídky MŠMT I. – IX. třída

Soutěž ve sběru starého papíru I. – IX. třída

Soutěž ve tvorbě novoročních přání VI. – IX. třída

Soutěž v řešení logických úkolů a her VI. – IX. třída

Soutěž v piškvorkách VI. – IX. třída

Přespolní běh VI. – IX. třída

Stolní tenis VI. – IX. třída

Odznak vítězů VI. – IX. třída

Přehazovaná IV. – V. třída

Vybíjená IV. – V. třída

Halová atletika III. – V. třída

Dobrodružství s PC V. třída

Bobřík informatiky IV. a V. třída

Logická olympiáda IV. – IX. třída

Matematická olympiáda V. – IX. třída

Pythagoriáda V. – VIII. třída

Olympiáda v českém jazyce VIII. – IX. třída

Zeměpisná olympiáda VI. – IX. třída

Dějepisná olympiáda VIII. – IX. třída

Biologická olympiáda VI. – IX. třída

Výtvarné soutěže - TOP Dýně, Barvy podzimu,.. I. – IX. třída

Zlatý list – přírodovědná soutěž II. – IX. třída

Volejbalový turnaj žáci x učitelé IX. třída

Přírodovědný klokan VIII. + IX. třída

Matematický klokan IX. – IX