Seznam jmen a adres členů Školské rady ZŠJF a MŠ Otaslavice volební období 2021 - 2024


Zástupci zřizovatele:

Marek Hýbl, Otaslavice 531

Ing. Josef Kaláb, Otaslavice 299

Ing. Mojmír Sokol, Otaslavice 532

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Ing. Vladimír Ambros, Otaslavice 393

Marcela Konšelová, Otaslavice 208

Věra Ouřecká, Otaslavice 47

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Jarmila Burešová, Vranovice-Kelčice, Kelčice 18

Mgr. Vladimíra Špačková, Dobrochov 22

Mgr. Irena Zdráhalová, Prostějov, Sportovní 30


V Otaslavicích 22. 7. 2021