Projekty


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Doučování žáků škol


Výzva č. 02_20_080 pro ŠABLONY III. MMR v prioritní ose 3 OP - Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Otaslavice II. - projekt je ve fázi zahájení realizace

Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Otaslavice II.


Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP - Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Otaslavice I. - projekt ve fázi realizace

Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Otaslavice I.


Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP - Podpora vzdělávání ZŠ Otaslavice - projekt ukončen


Školní projekt - "Ovoce a zelenina do škol" - projekt ve fázi realizace


Školní projekt - "Mléko do škol" - projekt ve fázi realizace

Školní projekt EU