Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřské školy Otaslavice na doméně zsjf.otaslavice.cz splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech

Veškeré vložené dokumenty jsou v podobě obecně rozšířených textových formátů, které lze otevřít volně dostupnými programy.


Konkrétně se jedná o tyto formáty:

- "doc, docx, xls, xlsx – dokumenty je možné otevřít v Open source kancelářském balíku Libre Office (resp. Open Office) – pro MS Windows viz https://cs.libreoffice.org/"

- pdf – dokumety v tomto formátu lze otevřít aplikací Adobe Reader – pro MS Windows volně ke stažení na webu https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

- zip – archiv souborů, k jeho otevření lze instalovat program 7-zip, ke stažení na webu www.7-zip.org


Kontakt na webmastera

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5, můžete psát na adresu zsjf@otaslavice.cz