GDPR - Úřad pro ochranu osobních údajů

Identifikace správce: Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pavlína Rösslerová


Kontaktní údaje na pověřence:

mobil: 606547973

e-mail: gdpr@hanackyvenkov.cz


Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob