Seznam jmen a adres členů Školské rady ZŠJF a MŠ Otaslavice

  volební období  2018 - 2021

 

Zástupci zřizovatele:

Marek Hýbl, Otaslavice 531                

Ing. Josef Kaláb, 299      

Ing. Mojmír Sokol, Otaslavice 532

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Ing. Vladimír Ambros, Otaslavice 393

Marcela Konšelová, Otaslavice 208

Věra Ouřecká, Otaslavice 47

 

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Jarmila Burešová, Vranovice-Kelčice, Kelčice  18

Mgr. Vladimíra Špačková, Dobrochov 22

Mgr. Irena Zdráhalová, Prostějov, Sportovní 30

 

 

V Otaslavicích 26. 4. 2018