Seznam jmen a adres

členů Školské rady ZŠJF a MŠ Otaslavice

volební období  2014 - 2017

 

Zástupci zřizovatele:

Marek Hýbl, Otaslavice 531                

Ing. Josef Kaláb, 299      

Ing. Mojmír Sokol, Otaslavice 532

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

Marcela Konšelová, Otaslavice 208

Luboš Hloušek,  Otaslavice 266

Monika Veselá, Otaslavice 32

 

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

Marie Dofková, Otaslavice  13

Vendula Kremlová, Čehovice 120

Olga Pytlíková, Vranovice-Kelčice 102       

 

Otaslavice  20. 4. 2015