PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ  NA    A  OU 

PRO  ŽÁKY  9. ROČNÍKU / VÍCELETÁ GYMNÁZIA

A/ Přijímací řízení na OU - v kompetenci ředitelů těchto škol a podmínky přijímání uchazečů zjistíte na jejich webových stránkách

B/ Přijímací řízení na všechny SŠ a gymnázia (i víceletá) - přijímací zkoušky z ČJ a Mat zadávané centrálně

 

Podmínky/kritéria přijímacího řízení jsou povinni ředitelé škol zveřejnit nejpozději do 31.1.2017 na svých webových stránkách  !!!!!

 

TERMÍNY  PŘIJÍMACÍCH  ZKOUŠEK

 

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou: 2. - 15. 1.2017

 

Talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou: 2. 1. – 15. 2. 2017

 

Talentové zkoušky na konzervatořích: 15. - 31. 1. 2017

 

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení:  12. - 28. 4. 2017

 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání: 12. 4. 2017

 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 18. 4. 2017

 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání: 19. 4. 2017

 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 20. 4. 2017

 

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu:

 

* žákovi se vydává pouze jeden formulář přihlášky

* kolonky na obě školy

* zákonnný zástupce vyplní, ale ani on ani žák NEPODEPISUJE !!!

* v kmenové škole bude vyplněna druhá strana přihlášky, potvrzena ředitelem školy, pak se okopíruje a oba výtisky teprve teď podepíše uchazeč a jeho zákonný zástupce

* takto vyplněné přihlášky pak zákonný zástupce odevzdá na příslušné SŠ či OU a to nejpozději do 1. 3. 2017

* tím, že uchazeč podepisuje přihlášku, dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů !!!

!!!!! Ověřte si také, zda je nutné pro vybraný obor mít lékařskou prohlídku. Informace – viz „Atlas školství“ – žáci 9. třídy dostanou před koncem kalendářního roku 2016, nebo raději volejte opět na příslušnou SŠ/OU.

 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:

- po přijetí na SŠ/OU vyplní zákonný zástupce zápisový lístek, nechá v ZŠ potvrdit a  odevzdá na školu, kde byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí

 

DALŠÍ  INFORMACE:    

   1. Internet:       www.cermat.cz

                                    www.infoabsolvent.cz

                                   www.msmt.cz

-         Záložka „Vzdělávání“

-         Záložka „Střední vzdělávání“

-         Záložka „Přijímání na střední školy a konzervatoře“

2. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

     Úřad práce, IPS Prostějov, nám. Spojenců 2632/13

     Ing. Gabriela Juráčková, Tel. 950 154 432, gabriela.jurackova@pv.mpsv.cz

- lze domluvit individuální schůzku (s žákem musí přijít zákonný zástupce)

 

Výchovný poradce. Mgr. Zdeňka Špačková

Konzultační hodiny – středa 13.30 – 14.15 hod. (7. hodina)