Prevence rizikového chování

 

Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u žáků.
Toto téma je zpracováno v Preventivním programu školy (viz níže).

Dále uvádíme odkazy na organizace a pořady či filmy, které se k dané problematice vztahují a mohly by Vás zajímat a být Vám užitečné.  

 

Preventivní program školy

 

Odkazy na organizace:

E-Bezpečí:

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum

 

Linka Bezpečí:

 

https://www.linkabezpeci.cz/poradna/smutek,-depka,-vztek,-strach,-nejistota/ublizuji-si/

 

 

Společnost Podané ruce (E- Poradna):

https://podaneruce.cz/

 

Informační portál - Šance dětem:

https://www.sancedetem.cz/cs/index.shtml

 

Prevence-info.cz:

http://www.prevence-info.cz/aggregator/sources/1

 

O2 Chytrá škola:

https://www.o2chytraskola.cz/temata

 

Policie ČR - Projekt “Buď v bezpečí“ – problematika kyberšikany:

https://www.policie.cz/clanek/projekt-bud-v-bezpeci-problematika-kybersikany.aspx

 

Záchranný kruh:

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani.html

 

Odkazy na pořady a filmy:

Portály …, kde i Vy rodiče můžete najít cenné rady, případně pomoc.

E-Bezpečí: Seznamování na internetu:

https://www.youtube.com/watch?v=LLfqSX8Lf_U

 

Seznam se bezpečně 1:

https://www.youtube.com/watch?v=yLrLOFczehE

 

Seznam se bezpečně 2:

https://www.youtube.com/watch?v=4sDCVMxzjj8

 

Seznam se bezpečně 3: (pro rodiče!)

https://www.youtube.com/watch?v=h0u7kwDrycM

 

Na hory (film Seznam se bezpečně):

https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM

 

Internetem Bezpečně - Kybergrooming:

https://www.youtube.com/watch?v=fcLoLnhkLIE

 

Internet bezpečně I  :

https://www.youtube.com/watch?v=apVMwi4Lod4

 

Internet bezpečně II :

https://www.youtube.com/watch?v=NHdXQVBpfSQ