PLATBY – ŘÍJEN 2017

 

13. 10.  Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice pro ty, kteří hradí hotovostně. Mějte, prosím, připravené přesné částky a dodržujte termín platby. Děkuji

              číslo účtu: 107-8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte

              Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

               U obou způsobů hrazení je možná úhrada do prosince 2017 (včetně).

 V. Valkovičová, DiS.                                                                           

17. 10.  O Pračlovíčkovi – divadelní představení divadla Tramtarie v kině Oko

             Němčicích nad Hanou. Vstupné i s cestou autobusem bude upřesněno

             později na informační nástěnce pro rodiče ve vstupní chodbě.

V. Valkovičová, DiS.

           20. 10.  Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„JAK ROSTE CHLÉB“

            Cena za účast pro dítě = 35,- Kč.

            Hraďte prosím u učitelek v I. třídě „Motýlků“ (přízemí).

Bc. L. Bílá

 

V průběhu října hraďte prosím poplatky za jednotlivé zájmové aktivity dětí                              Angličtina (Bc. L. Bílá – I. třída) v celkové výši 250,- Kč/ rok

                                 Keramika (Mgr. Z. Grmelová – II. třída) v celkové výši

                                 500,- Kč/ rok; Dle domluvy možnost uhradit pouze I. pololetí školního roku 2017/2018 – 250,- Kč.