PLATBY – LISTOPAD 2018

 

 5. 11. – 6. 11.  HONZA A ZAKLETÁ VÍLA – divadelní představení Divadla  

            Pohádka Praha v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu

            s časem odjezdu autobusu bude upřesněno později na informační 

            nástěnce pro rodiče ve vstupní chodbě MŠ.

V. Valkovičová, DiS.

12. 11. – 13. 11. Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„DOBROU NOC JEŽKU“.

              Cena za účast pro dítě = 40,- Kč. Hraďte prosím v I. třídě „Motýlci“.

Bc. L. Bílá

            14. 11.   Princezna na hrášku – divadelní představení Moravského divadla Olomouc    

                         (p. Bartoň) – začátek představení v 9:15 hod. v I. třídě „Motýlci“.

             Vstupné - 40,-Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

Bc. L. Bílá

15. 11. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            číslo účtu:107-8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést:jméno a příjmení dítěte

            Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

            příslušného kalendářního měsíce.

            Je možná úhrada do prosince 2018 (včetně).

V. Valkovičová, DiS.

26. 11. Screeningové vyšetření zraku předem zapsaných dětí – poplatek ve výši

            200,- Kč hraďte prosím v I. třídě „Motýlci“.

Bc. L. Bílá