PLATBY – BŘEZEN 2020

 

 

4. 3. – 5. 3.  NEZBEDNÁ ČARODĚJKA – divadelní představení (Divadlo     

                    Silezia) v kině OKO v Němčicích nad Hanou.             

                    Vstupné spolu s časem odjezdu bude upřesněno později.

                                                                         V. Valkovičová. DiS.

9. 3.   Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální

           sdružení IRIS Prostějov„ŽABÍ ŽIVOT“.

           Cena za účast pro dítě = 45,- Kč. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“.

 

13. 3.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            číslo účtu:107- 8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést: jméno a příjmení dítěte

            Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

            příslušného kalendářního měsíce.

            Možná úhrada do konce školního roku 2019/2020.

      V. Valkovičová, DiS.

27. 3.  „ZPÍVAT NÁS BAVÍ“ – výchovný koncert pro děti MŠ hudební skupina MARBO – v kině OKO v Němčicích nad Hanou.

            Vstupné spolu s časem odjezdu bude upřesněno později.

                                                                         V. Valkovičová. DiS.