PLATBY – LEDEN 2020

 

15. 1.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            číslo účtu:107- 8519450207/0100
            variabilní symbol: rodné číslo dítěte
             do zprávy pro příjemce uvést:jméno a příjmení dítěte

            Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

            příslušného kalendářního měsíce.

      V. Valkovičová, DiS.

15. 1. – 16. 1.  KLAUNIÁDA – zábavné představení 2 klaunů (Jana Nováková)    

                       v kině OKO v Němčicích nad Hanou.             

                       Vstupné spolu s časem odjezdu bude upřesněno později.

                                                                         V. Valkovičová. DiS.