PLATBY – BŘEZEN 2019

 

6. 3. – 7. 3.  POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY – divadelní představení     

                    Jany Novákové v kině OKO v Němčicích nad Hanou.             

                    Vstupné spolu s časem odjezdu bude upřesněno později na informační   

                     nástěnce ve vstupní chodbě MŠ.

                                                                         V. Valkovičová. DiS.

 

15. 1.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Můžete rovněž uhradit do konce školního roku 2018/19  = 4 měsíce.

            číslo účtu:107- 8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést:jméno a příjmení dítěte

            Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

            příslušného kalendářního měsíce.

      V. Valkovičová, DiS.

 

21. 3. – 22. 3. Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální  

                       sdružení IRIS Prostějov„JARNÍ ROSTLINKY KOLEM NÁS“.

                       Cena za účast pro dítě = 45,- Kč. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“.

Bc. L. Bílá