PLATBY – LISTOPAD 2019

 

5. 11.   Zpívánky – hudební představení s obrázky v „Ladovském stylu“ – p. Čapčuch začátek představení v 9:15 hod. v I. třídě „Motýlci“

            Vstupné - 40,- Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

                                                                       H. Siková

15. 11.  Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

              číslo účtu: 107- 8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte

              Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

              Je možná úhrada do prosince 2019 (včetně).

 V. Valkovičová, DiS.                                                                           

18. a 19. 11.  PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY – dětský dobrodružný muzikál     

                    Divadla Kapsa v kině OKO v Němčicích nad Hanou.

            Vstupné spolu s časem odjezdu autobusu bude upřesněno později na informační nástěnce pro rodiče ve vstupní chodbě.

                                    V. Valkovičová, DiS.