PLATBY – LEDEN 2019

 

3. 1. – 4. 1. Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální  

                   sdružení IRIS Prostějov„PTÁCI NA KRMÍTKU“.

                   Cena za účast pro dítě = 45,- Kč. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“.

Bc. L. Bílá

14. 1. – 15. 1.  TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO – divadelní   

                       představení Divadlo Tramtárie v kině OKO v Němčicích nad Hanou.             

                       Vstupné spolu s časem odjezdu bude upřesněno později.

                                                                         V. Valkovičová. DiS.

15. 1.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            číslo účtu:107- 8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést:jméno a příjmení dítěte

            Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

            příslušného kalendářního měsíce.

      V. Valkovičová, DiS.

23. 1.  Proběhne v MŠ hudebně divadelní představení p. Sedláka –

           POPLETENÁ POHÁDKA - začátek představení v 9:15 hod. v I. třídě        

           „Motýlci“.

           Vstupné - 30,-Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

Bc. L. Bílá