PLATBY – BŘEZEN 2018

 

 2. 3.    Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„Včelí program“

            Cena za účast pro dítě = 35,- Kč.

            Hraďte prosím u učitelek v I. třídě „Motýlků“ (přízemí).

Bc. L. Bílá

 

9. 3.       Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice pro ty, kteří hradí hotovostně. Mějte, prosím, připravené přesné částky a dodržujte termín platby. Děkuji

              číslo účtu: 107-8519450207/0100
              variabilní symbol: rodné číslo dítěte
             do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte

              Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

               U obou způsobů hrazení je možná úhrada do konce školního roku 2017/18 (4 měsíce).

         V. Valkovičová, DiS.      

21. 3.   MÁME RÁDI PÍSNIČKY – hudební představení skupiny Marbo

              v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné i s cestou autobusem bude upřesněno později na informační nástěnce pro rodiče ve vstupní chodbě MŠ.

                                                                       V. Valkovičová, DiS.