PLATBY – ČERVEN 2017

 

2. 6.   Komponovaný program p. Prokopa -  „V zoologické zahradě“ pohybová imitace zvířat s aktivní účastí dětí;

          „Dětská diskotéka“; „Mateřská škola má talent“ – taneční a výtvarná

          soutěž

          Cena za účast pro dítě = 35,- Kč. Dětem MŠ placeno.

V. Valkovičová, DiS., J. Kroupová

    7. 6. – 8. 6.  Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„HMYZÍ ŘÍŠE“

            Cena za účast pro dítě = 35,- Kč.

            Hraďte prosím u učitelek v I. třídě „Motýlků“ (přízemí).

Bc. L. Bílá, J. Kroupová

15. 6.     Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 210,- Kč dle směrnice pro ty, kteří hradí hotovostně. Mějte, prosím, připravené přesné částky a dodržujte termín platby. Děkuji.

              Od školního roku 2016/2017 mají rodiče možnost hradit Úplatu bezhotovostně bankovním převodem na účet:

              číslo účtu: 107-8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte

              Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

V. Valkovičová, DiS.