MĚSÍČNÍ PLÁN – LISTOPAD 2018

 

1. 11.   V rámci tematické části – „Po stopách Budulínka aneb podzim v lese“ si na tento den učitelky MŠ pro děti připravily (po ranní svačině) tematickou vycházku do lesa s názvem – „Po stopách lišky Ryšky. Prosím Vás, rodiče, dejte dětem tento den s sebou do MŠ vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí a rovněž malé batůžky s pitím a pláštěnkou.

             V případě nepříznivého počasí se tematická vycházka konat nebude.

             Projekt po vzájemné konzultaci všech učitelek MŠ zpracují tyto učitelky

Bc. L. Bílá, V. Valkovičová, DiS.

2. 11.    V rámci uctění „Památky zesnulých“ půjdou děti na místní hřbitov,

             kam položí upomínkový věneček.

V. Valkovičová, DiS., Bc. L. Přikrylová

7. 11.    „Honza a zakletá víla“ – divadelní představení Divadla pohádka Praha v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu bude upřesněno později na informační nástěnce ve vstupní chodbě MŠ.

                                                                         V. Valkovičová. DiS.

9. 11.   V MŠ se v rámci tematické části – „Krtek a ježek hledají úkryt před zimou“ uskuteční na školní zahradě společná akce pro rodiče dětí a širší veřejnost pod názvem –

             „USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK“ (zahájení v 16:00 hod.), která bude dále z MŠ pokračovat lampionovým průvodem dětí do Farské zahrady, kde proběhne kulturně společenská akce „Svatomartinské slavnosti“.

            Všichni jste srdečně zváni.

             Projekt po vzájemné konzultaci s ostatními učitelkami MŠ zpracuje vedoucí učitelka.

V. Valkovičová, DiS.

13. 11. Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„DOBROU NOC JEŽKU“ – proběhne v I. třídě MŠ (Motýlci) a to ve dvou etapách:

            -  v 09:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

            -  v 10:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

             Cena za účast pro dítě = 40,- Kč. Hraďte prosím v I. třídě „Motýlci“.

                                                                                         všechny učitelky MŠ

14. 11. Proběhne v MŠ divadelní představení Moravského divadla Olomouc – děti budou moci shlédnout pohádku: Princezna na hrášku.

             Začátek představení v 09:15 hod. v I. třídě „Motýlků“.

             Vstupné - 40,-Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

                                                                    V. Valkovičová, DiS., Bc. L. Bílá

15. 11. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Je možná úhrada do prosince 2018 (včetně).

                       V. Valkovičová, DiS.

 

 

 

 

 

15. 11. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové  od 15:30 –16:00 hod.

            učitelky II. třídy „Berušky“ Bc. Lucie Přikrylové od 16:00 –16:30 hod.

 

22. 11. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Bc. Lucie Bílé od 16:00 –16:30 hod.

 

27. 11. Proběhne v MŠ pro předem zapsané děti (dle Vašeho zjištěného zájmu) od 08:00 hod. „SCREENING OČÍ“ plusoptixem pod odborným vedením Mgr. Jeřábkové.

V. Valkovičová, DiS.

28. 11. Proběhne v MŠ a to v I. třídě (Motýlci) od 10:15 hod.

            „VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ“ (Photodienst Brno s.r.o)

            viz. předložená nabídka v chodbě MŠ.

V. Valkovičová, DiS., J. Kroupová

30. 11. Proběhne od 16:00 hod. Provozní porada a Pedagogická rada

všichni zaměstnanci MŠ