MĚSÍČNÍ PLÁN – BŘEZEN 2020

 

 

ROZPIS ZÁJMOVÝCH AKTIVIT:

angličtina – uč. Mudrlová (úterý 3. 3., 17. 3. a 31. 3.) a to od 15:00 – 15:45 hod.

keramika – uč. Schlattauerová (čtvrtek 5. 3. a 19. 3.) a to od 15:00 – 15:45 hod.

zumba – uč. Staňková (úterý 10. 3. a 24. 3.) a to od 15:00 – 15:45 hod.

 

  6. 3.   NEZBEDNÁ ČARODĚJKA – divadelní představení 2 (Divadlo Silezia)

            v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu 

            bude upřesněno později. Pojedou všechny děti MŠ.

                                                                       V. Valkovičová, DiS.

 10. 3.  Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„ŽABÍ ŽIVOT“ – proběhne v I. třídě MŠ (Motýlci) a to ve dvou etapách:

            -  v 09:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

            -  v 10:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

             Cena za účast pro dítě = 45,- Kč. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“.

                                                                                         všechny učitelky MŠ

13. 3.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Můžete rovněž uhradit do konce školního roku 2019/20 = 4 měsíce.

                                      V. Valkovičová, DiS.

18. 3.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové od 15:30 –16:00 hod.

 

            učitelky II. třídy „Berušky“ Kateřiny Mudrlové od 16:00 –16:30 hod.

 

25. 3.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Barbory Staňkové od 16:00 –16:30 hod.

30. 3.  „ZPÍVAT NÁS BAVÍ“ – výchovný koncert pro děti MŠ hudební skupina MARBO

           – v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu

           autobusu bude upřesněno později na informační nástěnce ve vstupní chodbě MŠ.

           Pojedou všechny děti MŠ.

       V. Valkovičová, DiS.

 

30. 3.     Proběhne PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ