MĚSÍČNÍ PLÁN – KVĚTEN 2018

 

         

2. 5.   Proběhne od 16:00 hod. PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ

4. 5.    O BÍLÉ KOČIČCE – divadelní představení v rámci Hanáckého divadelního máje

           v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu 

           bude upřesněno na informační nástěnce ve vstupní chodbě MŠ.

                                                                       V. Valkovičová, DiS.

9. 5.   Proběhne v MŠ od 10:00 – 11:30 hod. „FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ“

          série – „Kvetoucí skleník“ dle předem zapsaného Vašeho zájmu.

          Zajišťuje firma – Photodienst Brno spol, s.r.o.

V. Valkovičová, DiS.

11. 5. V prostorách MŠ Otaslavice (I. patro v II. třídě Berušek) proběhne

          ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2018/2019

          a to v čase od 10:00 do 16:00 hod.

          Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odstavce 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (které dovrší věku 2 let do 31. 8. 2018).

          Zápis je ze zákona povinný pro ty děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věku 5 let.

          Bližší informace viz. plakát k zápisu.

V. Valkovičová, DiS., Mgr. Z. Grmelová

          Běžný provoz MŠ zajistí učitelky: Bc. L. Přikrylová a Bc. L. Bílá

13. 5. V prostorech MŠ proběhnou Oslavy k 70. výročí založení MŠ Otaslavicebližší informace viz. plakát.

                                                                               Těšíme se na setkání s Vámi                

14. 5. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

          Mějte prosím připravenou přesnou částku.

          Netýká se těch, kteří hradí Úplatu bankovním převodem na účet MŠ.

                                         V. Valkovičová, DiS.

17. 5. Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

          učitelky II. třídy „Berušek“ Mgr. Zdislavy Grmelové pro zákonné zástupce dětí od     

          15:15 –15:45 hod.

 

          učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Přikrylové pro zákonné zástupce dětí

          od 16:00 –16:30 hod.

23. 5.  Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           vedoucí učitelky MŠ pro zákonné zástupce dětí od 15:30 – 16:00 hod.

 

           učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Bílé pro zákonné zástupce dětí

           od 16:00 –16:30 hod.

31. 5.  Slavení MDD v MŠ – opékání uzeniny, sportovní dopoledne na školní zahradě –  „Letní olympiáda“.

 Všechny zaměstnanci MŠ