MĚSÍČNÍ PLÁN – LEDEN 2020

 

  6. 1.   Zahájen provoz Mateřské školy v novém kalendářním roce.

                                                                                          V. Valkovičová. DiS.

  6. 1.   Proběhne PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ

15. 1.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Můžete rovněž uhradit do konce školního roku 2019/20 = 6 měsíců.

                                         V. Valkovičová, DiS.

15. 1.   V rámci tematické části – „Paní Zima kraluje“ si na tento den učitelky MŠ pro děti připravily tematickou vycházku ke krmelci s názvem

            „Dárkový strom pro zvířátka“. Dejte, prosím, dětem teplé oblečení a obuv. Děti si s sebou mohou pro zvířátka vzít tvrdé pečivo, lůj, jablka, mrkve apod.      

            Její přípravu mají na starost – p. uč. B. Staňková a K. Mudrlová

                                                                      

17. 1.    KLAUNIÁDA – zábavné představení 2 klaunů (Jana Nováková)

              v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu 

              bude upřesněno později. Pojedou všechny děti MŠ.

                                                                       V. Valkovičová, DiS.

23. 1.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové od 15:30 –16:00 hod.

 

            učitelky II. třídy „Berušky“ Kateřiny Mudrlové od 16:00 –16:30 hod.

 

30. 1.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Barbory Staňkové od 16:00 –16:30 hod.

31. 1.   Proběhne PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ