MĚSÍČNÍ PLÁN – ČERVEN 2017

 

1. 6.   Slavení MDD v MŠ – opékání uzeniny, sportovní dopoledne na školní zahradě –  „Letní olympiáda“.

 Všechny zaměstnanci MŠ

2. 6.   Proběhne od 09:00 hod. v rámci MDD pro děti MŠ komponovaný program p. Prokopa -  „V zoologické zahradě“pohybová imitace zvířat s aktivní účastí dětí;

          „Dětská diskotéka“; „Mateřská škola má talent“ – taneční a výtvarná soutěž

          Cena za účast pro dítě = 35,- Kč. Dětem MŠ placeno.

V. Valkovičová, DiS., J. Kroupová

8. 6.   „Sportovní olympiáda“ – návštěva dětí II. třídy Berušek v MŠ DOBROMILICE v rámci přátelského sportovního dopoledne. Sraz dětí před budovou MŠ Otaslavice v 07:15 hod. nebo na autobusové zastávce v 07:30 hod.

    Mgr. Z. Grmelová, Bc. L. Bílá

9. 6.     Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„HMYZÍ ŘÍŠE“ – proběhne v I. třídě MŠ (Berušek) a to ve dvou etapách: -  v 9:00 hod. pro I. třídu – „Motýlky“

            -  v 10:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

             Cena za účast pro dítě = 35,- Kč. Hraďte prosím v I. třídě „Motýlků“.

                                                                                         všechny učitelky MŠ

14. 6.   Děti MŠ jedou na Výlet do ZOO Olomouc (Svatý Kopeček). Odjezd autobusu od budovy MŠ v 8:00 hod. S sebou dejte prosím dětem malé batůžky s pláštěnkou, pokrývku hlavy a kartičku zdravotní pojišťovny. Plánovaný návrat okolo 13. hod.

Všechny zaměstnanci MŠ

15. 6.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 210,- Kč dle směrnice.

            Mějte prosím připravenou přesnou částku.

            Netýká se těch, kteří hradí Úplatu bankovním převodem na účet MŠ.

                                         V. Valkovičová, DiS.

15. 6.  Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           učitelky II. třídy „Berušek“ Mgr. Zdislavy Grmelové pro zákonné zástupce dětí

           od 15:30 –16:00 hod.

 

           učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Bílé pro zákonné zástupce dětí

           od 16:00 –16:30 hod.

22. 6.   Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ pro zákonné zástupce dětí od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlků“ Jarmily Kroupové pro zákonné zástupce dětí

            od 16:00 –16:30 hod.

23. 6.   Proběhne na školní zahradě MŠ od 16:00 hod. za účasti vedení ZŠJF a zástupců obce SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKYŠerpování, Pásmo kroužku angličtiny, Tombola, Občerstvení. Všichni jste srdečně zváni J.

29. 6.   Proběhne od 16:00 hod. PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ