MĚSÍČNÍ PLÁN – LEDEN 2019

 

  3. 1.   Zahájen provoz Mateřské školy v novém kalendářním roce.

                                                                                          V. Valkovičová. DiS.

  3. 1.   Proběhne PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ

  4. 1.   Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„PTÁCI NA KRMÍTKU“ – proběhne v I. třídě MŠ (Motýlci) a to ve dvou etapách:

            -  v 09:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

            -  v 10:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

             Cena za účast pro dítě = 45,- Kč. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“.

                                                                                         všechny učitelky MŠ

15. 1.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Můžete rovněž uhradit do konce školního roku 2018/19 = 6 měsíců.

                                         V. Valkovičová, DiS.

16. 1.    TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO – divadelní představení

              Divadlo Tramtárie

              v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu 

              bude upřesněno později. Pojedou všechny děti MŠ.

                                                                       V. Valkovičová, DiS.

17. 1.   V rámci tematické části – „Paní Zima kraluje“ si na tento den učitelky MŠ pro děti připravily tematickou vycházku ke krmelci s názvem „Dárkový strom pro zvířátka“. Dejte, prosím, dětem teplé oblečení a obuv. Děti si s sebou mohou pro zvířátka vzít tvrdé pečivo, lůj, jablka, mrkve apod.      

            Její přípravu mají na starost – p. uč. Bc. L. Bílá a B. Galbová

 

23. 1.   Proběhne v MŠ hudebně divadelní představení p. Sedláka –

           POPLETENÁ POHÁDKA - začátek představení v 9:15 hod. v I. třídě „Motýlci“.

           Vstupné - 30,-Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

                                                                    V. Valkovičová, DiS., Bc. L. Bílá

                                                                      

24. 1.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové  od 15:30 –16:00 hod.

            učitelky II. třídy „Berušky“ Bc. Lucie Bílé od 16:00 –16:30 hod.

30. 1.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ B. Galbové od 16:00 –16:30 hod.