MĚSÍČNÍ PLÁN – ZÁŘÍ 2018

 

 

3. 9.     Zahájen provoz MŠ Otaslavice pro školní rok 2018/2019.

                                                                             všechny pracovnice MŠ

14. 9.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Mějte prosím připravenou přesnou částku.

            Netýká se těch, kteří hradí Úplatu bankovním převodem na účet MŠ.

            V obou případech platby je možná úhrada do prosince 2018 (včetně).

                                         V. Valkovičová, DiS.

19. 9.    Hudební hrátky s dětmi a zvířátky – hudebně divadelní představení

             (p. Benda) – začátek představení v 9:15 hod. v I. třídě „Motýlků“.

             Vstupné - 40,-Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

                                                                       Bc. L. Bílá

19. 9.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:

            Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové od 15:30 –16:00 hod.

 

            učitelky II. třídy „Berušky“ Bc. Lucie Přikrylové od 16:00 –16:30 hod.

 

26. 9.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:

            Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Bc. Lucie Bílé od 16:00 –16:30 hod.

        

27. 9.   Proběhne od 16:00 hod. Provozní porada a pedagogická rada

všichni zaměstnanci MŠ

 

 

Na základě zjištění zájmu u rodičů o logopedické vyšetření dětí (během začátku září) se domluví logopedická depistáž s PhDr. Mgr. Kamilou Finkesovou - konkrétní datum vyšetření bude upřesněno na informační nástěnce v hlavní chodbě.

V. Valkovičová, DiS.