MĚSÍČNÍ PLÁN – ZÁŘÍ 2019

 

 

2. 9.     Zahájen provoz MŠ Otaslavice pro školní rok 2019/2020.

                                                                             všechny pracovnice MŠ

13. 9.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Mějte prosím připravenou přesnou částku.

            Netýká se těch, kteří hradí Úplatu bankovním převodem na účet MŠ.

            V obou případech platby je možná úhrada do prosince 2019 (včetně).

                                         V. Valkovičová, DiS.

19. 9.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:

            Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové od 15:30 –16:00 hod.

 

            učitelky II. třídy „Berušky“ Kateřiny Mudrlové od 16:00 –16:30 hod.

 

26. 9.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:

            Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Barbory Galbové od 16:00 –16:30 hod.

        

 

 27. 9.  Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„CESTA ZA PODZIMNÍMI SKŘÍTKY“ – proběhne v I. třídě MŠ (Motýlci) a to ve dvou etapách:

            -  v 09:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

            -  v 10:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

             Cena za účast pro dítě = 45,- Kč. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“.

                                                                                         všechny učitelky MŠ

27. 9.   Proběhne od 16:00 hod. Provozní porada a pedagogická rada

všichni zaměstnanci MŠ

 

 

Na základě zjištění zájmu u rodičů o logopedické vyšetření dětí (během začátku září) se domluví logopedická depistáž s PhDr. Mgr. Kamilou Finkesovou - konkrétní datum vyšetření bude upřesněno na informační nástěnce v hlavní chodbě.

V. Valkovičová, DiS.