MĚSÍČNÍ PLÁN – LISTOPAD 2019

 

 

ROZPIS ZÁJMOVÝCH AKTIVIT: od 15:00 – 15:45 hod.

sudé týdny v úterý – angličtina – uč. K. Mudrlová (12. 11., 26. 11.)

sudé týdny ve čtvrtek -  keramika – uč. D. Schlattauerová (14. 11., 28. 11.)

liché týdny v úterý – zumba – uč. B. Staňková (5. 11., 19. 11.)

 

1. 11.   V rámci uctění „Památky zesnulých“ půjdou děti na místní hřbitov,

             kam položí upomínkový věneček.

V. Valkovičová, DiS., B. Staňková

5. 11.   Zpívánky – hudební představení s obrázky v „Ladovském stylu“ – p. Čapčuch

            začátek představení v 9:15 hod. v I. třídě „Motýlci“.

            Vstupné - 40,- Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

H. Siková

11. 11. V MŠ se v rámci tematické části – „Krtek a ježek hledají úkryt před zimou“ uskuteční na školní zahradě společná akce pro rodiče dětí a širší veřejnost pod názvem – „USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK“ (zahájení v 16:00 hod.), která bude dále z MŠ pokračovat lampionovým průvodem dětí do Farské zahrady, kde proběhne kulturně společenská akce „Svatomartinské slavnosti“.

            Všichni jste srdečně zváni.

            Projekt po vzájemné konzultaci s ostatními učitelkami MŠ zpracovala vedoucí učitelka.

V. Valkovičová, DiS.

14. 11. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:

            Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové od 15:30 –16:00 hod.

 

            učitelky II. třídy „Berušky“ Kateřiny Mudrlové od 16:00 –16:30 hod.

 

15. 11. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Je možná úhrada do prosince 2019 (včetně).

                                         V. Valkovičová, DiS.

20. 11. PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY – dětský dobrodružný muzikál Divadla Kapsa v kině OKO v Němčicích nad Hanou.

            Vstupné spolu s časem odjezdu bude upřesněno později.

                                    V. Valkovičová, DiS.

21. 11. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí:

            Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Barbory Staňkové od 16:00 –16:30 hod.

 

27. 11. Proběhne v MŠ a to v I. třídě (Motýlci) od 10:00 hod.

            „VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ“ (Photodienst Brno s.r.o)

         

            viz. předložená nabídka v chodbě MŠ.

V. Valkovičová, DiS., B. Staňková

28. 11. Proběhne od 16:00 hod. Provozní rada a pedagogická porada

všichni zaměstnanci MŠ