MĚSÍČNÍ PLÁN – BŘEZEN 2019

 

5. 3.     V rámci tematické části – „Masopustní rej“ proběhne na Masopustní úterý od 10:00 hod. „Masopustní průvod dětí obcí“s popěvky a masopustními říkankami navštívíme obecní úřad, kde děti vystoupí se svým tematickým pásmem.

                                                                                              Organizací pověřena Bc. L. Bílá

8. 3.     POJĎME SI HRÁT SE SLOVÍČKY – divadelní představení  Jany Novákové

            v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu 

            bude upřesněno později.

                                                                       V. Valkovičová, DiS.

13. 3.   Hospitace uč. Bílé v II. třídě „Berušky“.

V. Valkovičová, DiS.

15. 3.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Můžete rovněž uhradit do konce školního roku 2018/19 = 4 měsíce.

                                         V. Valkovičová, DiS.

20. 3.   Hospitace uč. Galbové v I. třídě „Motýlci“.

V. Valkovičová, DiS.

20. 3.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové  od 15:30 –16:00 hod.

            učitelky II. třídy „Berušky“ Bc. Lucie Bílé od 16:00 –16:30 hod.

25. 3.   Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„JARNÍ ROSTLINKY KOLEM NÁS“ – děti se zábavnou formou naučí

            poznávat jarní rostliny. Pomocí reálných rostlin, obrázků a básniček se naučí jejich názvy. Ochutnají medvědí česnek v pomazánce, kterou si samy vyrobí.

            Program proběhne v I. třídě MŠ (Motýlci) a to ve dvou etapách:

            -  v 09:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

            -  v 10:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

             Cena za účast pro dítě = 45,- Kč. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“.

                                                                                         Bc. L. Bílá                                                                       

27. 3.   Hospitace uč. Schlattauerové v I. třídě „Motýlci“.

V. Valkovičová, DiS.

27. 3.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

            učitelky I. třídy „Motýlci“ B. Galbové od 16:00 –16:30 hod.

28. 3.   Proběhne PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ