MĚSÍČNÍ PLÁN – KVĚTEN 2019

 

         

 9. 5.  Besídka „KE DNI MATEK“ dětí I. třídy („Motýlci“) – konat se bude

          v I. třídě od 16:00 hod. Srdečně tímto zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky dětí.

B. Galbová, D. Schlattauerová

 

10. 5. V prostorách MŠ Otaslavice (I. patro v II. třídě Berušek) proběhne

          ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2019/2020

          a to v čase od 10:00 do 16:00 hod.

          Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odstavce 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (které dovrší věku 2 let do 31. 8. 2019).

          Zápis je ze zákona povinný pro ty děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let.

          Bližší informace viz. plakát k zápisu.

V. Valkovičová, DiS., Bc. L. Bílá

          Běžný provoz MŠ zajistí učitelky: B. Galbová a D. Schlattauerová.

14. 5. Proběhne v MŠ od 10:00 – 11:30 hod. „FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ“

          série – „Slavíme jaro“ dle předem zapsaného Vašeho zájmu.

          Zajišťuje firma – Photodienst Brno spol, s.r.o.

V. Valkovičová, DiS.

15. 5. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

                                         V. Valkovičová, DiS.

16. 5. Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

           učitelky I. třídy „Motýlci“ B. Galbové od 16:00 –16:30 hod.

 

23. 5.  Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové  od 15:30 –16:00 hod.

           učitelky II. třídy „Berušky“ Bc. Lucie Bílé od 16:00 –16:30 hod.

29. 5. Děti MŠ jedou na výlet „Kostýmová prohlídka zámku Milotice“ .

          Odjezd autobusu od budovy MŠ v 07:45 hod. S sebou dejte prosím dětem malé batůžky s pláštěnkou, pokrývku hlavy a kartičku zdravotní pojišťovny. Plánovaný návrat okolo 12:00 hod.

          Dětem hrazeno z Fondu rodičů.

Všechny zaměstnanci MŠ

 

31. 5.  Slavení MDD v MŠ – opékání uzeniny, sportovní dopoledne na školní zahradě MŠ –  „Letní olympiáda“.

 Všechny zaměstnanci MŠ

 

31. 5.   Proběhne od 16:00 hod. PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ