MĚSÍČNÍ PLÁN – ŘÍJEN 2017

 

V říjnu bude zahájen provoz zájmových aktivit (tzv. kroužků) pro děti v MŠ dle předem zapsaného Vašeho zájmu. Probíhat budou v pátek dle níže uvedeného rozpisu v časovém rozmezí: 15:00 – 15:45 hod. a to v II. třídě „Berušky“

ROZPIS ZÁJMOVÝCH AKTIVIT:

liché týdny – keramika – uč. Mgr. Grmelová (1. hodina – 13. 10.)

sudé týdny -  angličtina – uč. Bc. Bílá (1. hodina – 20. 10.)

 

5. 10.   Proběhne logopedická depistáž dětí (PhDr. Mgr. Kamila Finkesová)

            dle předem zapsaného Vašeho zájmu a to od 10:00 hod.

            O výsledcích vyšetření budete posléze srozuměni u pedagogů jednotlivých tříd.

                                                                             V. Valkovičová, DiS.

13. 10.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

              Mějte prosím připravenou přesnou částku.

              Netýká se těch, kteří hradí Úplatu bankovním převodem na účet MŠ.

              V obou případech platby je možná úhrada do prosince 2017 (včetně).

                                         V. Valkovičová, DiS.

18. 10.   O PRAČLOVÍČKOVI – divadelní představení Divadlo Tramtarie

              v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu 

              bude upřesněno později.

                                                                         V. Valkovičová, DiS.

19. 10.   Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

              učitelky II. třídy „Berušek“ Mgr. Zdislavy Grmelové pro zákonné    

              zástupce dětí od 15:30 –16:00 hod.

 

              učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Bílé pro zákonné zástupce dětí

              od 16:00 –16:30 hod.

 23. 10.  Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„JAK ROSTE CHLÉB“ – proběhne v I. třídě MŠ (Motýlků) a to ve dvou etapách:

               -  v 9:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

               -  v 10:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

               Cena za účast pro dítě = 35,- Kč. Hraďte prosím v I. třídě „Motýlků“.

                                                                                         všechny učitelky MŠ

26. 10.   Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

              vedoucí učitelky MŠ pro zákonné zástupce dětí od 15:30 – 16:00 hod.

 

              učitelky I. třídy „Motýlků“ Jarmily Kroupové pro zákonné zástupce dětí

               od 16:00 –16:30 hod.

 

27. 10. Proběhne od 16:00 hod. Provozní a pedagogická porada

všichni zaměstnanci MŠ