MĚSÍČNÍ PLÁN – BŘEZEN 2018

 

 

1. 3.     Proběhne PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          všechny pracovnice MŠ

5. 3.    Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS

            Prostějov „Včelí program“ – proběhne v II. třídě MŠ (Berušek) a to ve dvou

            etapách:

-           v 9:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

-           v 10:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

            Cena za účast pro dítě = 35,- Kč. Hraďte prosím v I. třídě „Motýlků“.

                                                                                         všechny učitelky MŠ

7. 3.    Výukový program Nadačního fondu Albert Zdravá 5 - „Hrátky zdravé 5“

            proběhne v II. třídě MŠ (Berušek) a to ve dvou etapách:

-           v 9:00 hod. pro II. třídu – „Berušky“

-           v 10:00 hod. pro I. třídu – „Motýlci“

Program je poskytován zdarma.

V. Valkovičová, DiS.

7. 3.     Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            učitelky II. třídy „Berušek“ Mgr. Zdislavy Grmelové pro zákonné    

            zástupce dětí od 15:15 –15:45 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Přikrylové pro zákonné zástupce dětí

            od 16:00 –16:30 hod.

9. 3.     Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Můžete rovněž uhradit do konce školního roku 2017/18 = 4 měsíce.

            Mějte prosím připravenou přesnou částku.

            Netýká se těch, kteří hradí Úplatu bankovním převodem na účet MŠ.

V. Valkovičová, DiS.

21. 3.     Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

              vedoucí učitelky MŠ pro zákonné zástupce dětí od 15:30 – 16:00 hod.

 

              učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Bílé pro zákonné zástupce dětí

              od 16:00 –16:30 hod.

 

22. 3.    MÁME RÁDI PÍSNIČKY – hudební představení skupiny Marbo

              v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné spolu s časem odjezdu 

              bude upřesněno později.

                                                                       V. Valkovičová, DiS.

28. 3.   Ve spolupráci se ZŠJF Otaslavice proběhne cca od 10:15 hod. na Paloučku pásmo dětí: „Vynášení Moreny + Vítání jara“. Všichni jste srdečně zváni.

všechny učitelky MŠ

29. 3.     Proběhne PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          všechny pracovnice MŠ