MĚSÍČNÍ PLÁN – ČERVEN 2019

 

12. 6.   V prostorách MŠ (v případě příznivého počasí na školní zahradě) proběhne

            vystoupení kouzelníka VALDINI. Cena za 1 dítě – 55,- Kč.

            Hraďte, prosím v II. třídě „Berušky“.

Bc. L. Bílá

13. 6.   Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ; Půjdou pouze děti, které jdou od září do ZŠ,  

            pro ostatní děti bude připraven program v I. třídě MŠ (Motýlci); odchod v 7:30 hod.

            Dejte, prosím, dětem s sebou malé batůžky, do kterých si dají přezůvky.

                      V. Valkovičová, DiS.

13. 6.   Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           učitelky I. třídy „Motýlci“ Dagmar Schlattauerové  od 15:30 –16:00 hod.

           učitelky II. třídy „Berušky“ Bc. Lucie Bílé od 16:00 –16:30 hod.

 

14. 6.   Proběhne od 10:15 hod. na školní zahradě MŠ ukázka 10 DRAVCŮ – p. Ošelda

            Dětem MŠ hrazeno.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ

14. 6.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

                                    V. Valkovičová, DiS.

 

19. 6.  Konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           vedoucí učitelky MŠ od 15:30 – 16:00 hod.

           učitelky I. třídy „Motýlci“ B. Galbové od 16:00 –16:30 hod.

21. 6.   Proběhne na školní zahradě MŠ od 16:00 hod. za účasti vedení ZŠJF a zástupců obce SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKYŠerpování, Pásmo kroužku angličtiny, Tombola, Občerstvení. Všichni jste srdečně zváni J.

Všechny pracovnice MŠ