Organizace školy:

Seznam pracovníků
Pokyn k zajištění bezpečnosti

Vzdělávací programy:

1. - 9.  ročník:  Školní vzdělávací program  pro základní vzdělávání Škola pro život 

 

Ročník

Počet tříd

Třídní učitel

1.

1

Kapecová Jarmila 

2.

1

Glacnerová Renata 

3.

1

Nadymáčková Tereza

4.

1

 Burešová Jarmila

5.

1

Špačková Vladimíra

6.

1

Mošová Eva

7.

1

 Muliková Barbora

8.

1

Kucharčíková Jindřiška

9.

1

Špačková Markéta

 

Organizace školního roku:

Informace

 

Výchovný poradce:

 

Z. Špačková

konzultační hodiny: středa 13.30 - 14.15 hod.

(po tel. domluvě i jiný termín)

 

V. Špačková

konzultační hodiny po telefonické domluvě

 

 

Školní metodik prevence rizikového chování

B. Muliková

konzultační hodiny:

St: 13:30 - 14.15 pro žáky
Čt: 12:40 - 13:20 pro rodiče (jiný čas po telefonické domluvě)

Školní knihovna:

Žáci a zaměstnanci školy mají možnost půjčovat si knihy a časopisy ve školní knihovně.

 

Výpůjční doba:

úterý, pátek 13.30 - 14.15 h (7. vyučovací hodina)

pondělí, čtvrtek, pátek  7.30 - 7.50 h (před 1. vyučovací hodinou) 

 (po domluvě s Z. Špačkovou i mimo výpůjční dobu)

 

Školní družina:

6:30 - 16 hodin

3 oddělení

 

Školní jídelna:

V budově školy mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně.

Důležité upozornění:

Odhlašování obědů:  jeden den předem do 13.30 h. Pokud není možno oběd odhlásit, je nárok na odebrání oběda do jídlonosiče, a to  pouze 1. den nemoci dítěte. Od dalšího dne je třeba obědy odhlásit na dobu nemoci ve školní jídelně ústně nebo telefonicky na čísle 582 370 718. V případě neodhlášení obědů v době nemoci, bude strávníkovi naúčtován k ceně potravin i režijní poplatek ( dle Vyhlášky 107/2005 Sb.) v celkové výši jednoho oběda 55,- Kč.

Žáci mají nárok na dotované obědy pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. Nemohou tedy odebírat dotované obědy ve dnech nemoci, ve dnech vedlejších prázdnin nebo ve volných dnech pro žáky vyhlášených ředitelem školy. V těchto dnech mohou odebírat obědy za plnou cenu oběda ( i s režijními poplatky)  55,- Kč.