L I S T O P A D     2 0 1 9   

4. – 11. 11.     Soutěž  ve   s b ě r u   s t a r é h o   p a p í r u

                       Organizace: M. Špačková

 

4. – 8. 11.           IV. – VII. třída -   „Bobřík informatiky“

                           Organizace: O. Pytlíková

 

4. – 8. 11. „B a r v y   p o d z i m u“   - školní kolo výtvarné soutěže

                       pro žáky  I. – IX. třídy

                       Organizace: R. Glacnerová

 

6. 11.      V. Leitgeb  -  setkání ředitelů ZŠ – MAS Hanácký venkov,

               Doloplazy 15 – zasedací místnost      14.00 h

 

5. 11.      M. Špačková – Krajská konference EVVO Olomouckého kraje   

               Sluňákov – centrum ekologických aktivit  Horka nad Moravou   

 

5. 11.      VI., VIII., IX. třída -  divadelní představení „Rytmus v srdci – Irská taneční show“  

              Odjezd: 8.30 h      Vstupné:  100,- Kč

               Pg. dohled: E. Mošová – VI. tř.,   B. Muliková – VIII. tř.,     

                                  Z. Špačková – IX. tř.

 

8. 11.      B. Muliková  -  „8. ročník Krajské konference primární

              prevence Olomouckého kraje“         

               Olomouc, PdF UP Žižkovo nám. 5      8.30 – 15.00 h

 

11. 11.   V. třída -  „Den dopravní výuky a sportu“

               Prostějov, Sportcentrum – DDM, Olympijská 4     9.00 h

 

11. 11.   VIII. třída  - exkurze do čističky odpadních vod

přeloženo         Otaslavice     9.50 – 10.35 h

               Organizace + pg. dohled:  Z. Kalabisová

12. 11.   B. Muliková pracovní setkání „PS matematická gramotnost“

               Prostějov, DUHA kult. Klub, Školní 4          15.00 h

 

13. – 15. 11.      VIII. – IX. třída - „Bobřík informatiky“

                           Organizace:  O. Pytlíková

 

13. 11.   Scholaris – Přehlídka středních škol v Olomouckém kraji

               - žáci IX. třídy  (VIII. třídy)

               Organizace: Z. Špačková

 

15. 11.   B. Muliková – školení „Vybrané bezpečnostně právní

               faktory rizikového chování“     8.00 – 16.00 h

               Olomouc, P-centrum Laffayetova 47/9

 

18. 11.   P e d a g o g i c k á    r a d a   -  14.30 h

               S ch ů z k y   s   r o d i č i  -  konzultace   15.30 – 18.00 h

 

18. – 22. 11.     VIII., IX.třída  -  školní kolo dějepisné olympiády

                           Organizace: B. Muliková

 

19. 11.   I. Zdráhalová – DVPP v oblasti POKOS

               Olomouc, PDA Tř. 1. Máje 3     9.00 h

 

20. 11.   B. Muliková  - „Setkání školních metodiků prevence“

               Prostějov, Švehlova SŠ       Svatoplukova 80  8.30 – 11.30 h

 

21. 11.   V. Leitgeb – seminář „Sportuj ve škole“

               Holešov, Kino Svět, nám. Dr. E. Beneše 62/22     

              

21. 11.   Soutěž „Dobrodružství s počítačem“  - pro přihlášené žáky

               V. třídy   Prostějov, CMG Komenského 17

               Organizace: O. Pytlíková

 

27. 11.   Stolní tenis okresní finále  - přihlášení žáci

               Prostějov,  Sportovní hala Sportcetrum DDM, Olympijská 4    

              Organizace: V. Špačková

               Pg. dohled: Z. Kalabisová

              

 

Aktualizace: 11. 11. 2019