K V Ě T E N     2 0 1 9   

 

2. - 3. 5.        V o l n ý   d e n   pro  ž á k y              

 

7. 5.               Beseda s hasiči  - preventivní výchovná činnost

                       II. tř.  -  7.50 – 8.35 h            VI. tř.  -   8.45 – 9.30 h

                       Organizace: I. Zdráhalová

 

9. a 10. 5.      V. Leitgeb -  „Pracovní setkání učitelů využívajících ICT ve výuce

                      a exkurzí“   Hynčice pod Sušinou 

 

10. 5.      Z l a t ý   l i s t  - přírodovědná soutěž,  přihlášení žáci I. – IX. třídy

               Prostějov, biokoridor Hloučela

               Organizace + pg. dohled: M. Špačková

 

13. 5.             Beseda s hasiči  - preventivní výchovná činnost

                       II. tř.  -  7.50 – 8.35 h            VI. tř.  -   8.45 – 9.30 h

                       Organizace: I. Zdráhalová

 

13. 5.      V. Leitgeb – konference „Vzdělávání pro budoucí úspěch“

               Olomouc, BEA centrum, ul. Kosmonautů 1288/1   8.30 h         

 

13. – 17. 5.    Š k o l a     p ř í r o d ě   pro žáky III. – V. třídy

                       Organizace: R. Glacnerová

                        Pg. dohled: T. Nadymáčková, J. Burešová, V. Špačková,

                                           O. Pytlíková

 

 

15. 5.      VI. – VII. třída   divadelní představení „Deburau“

               Prostějov, Městské divadlo   10.00 h      Odjezd: 9.30 h

               Vstupné 110,- Kč

               Organizace + pg. dohled:  E. Mošová, Z. Kalabisová 

 

16. – 17. 5.     VIII. třída  -  kulturně poznávací výlet PRAHA

                         Organizace: J. Kucharčíková

                        Pg. dohled: J. Kucharčíková, M. Špačková

 

16. 5.      V. Leitgeb – školení „Reforma financování regionálního školství“

               Olomouc, SŠP Rooseveltova 79     8.30 h

 

16. 5.             B e s í d k a   pro  maminky žáků   1.  t ř í d y

                       Organizace + pg. dohled: J. Kapecová

 

24. 5.      Fotografování třídních kolektivů

               Organizace: M. Dofková

 

27. 5.      II. třída  - projekt „AUTOSALON“

               Organizace: R. Glacnerová

 

28. 5.      P y t h a g o r i á d a  -   okresní kolo VI. třída přihlášení žáci

               Organizace: J. Kucharčíková

               Pg. dohled: Z. Kalabisová

 

28. 5.      B. Muliková  - seminář „Jak spolupracovat s OSPODEM“

               Prostějov, Scholaservis, Plackého 151/10       9.00 – 13.00 h

 

31. 5.      VI. třída -  preventivní program „Mezi stěnami“ prevence  šikany

               -  3. a 4. vyuč. hodina

               Organizace + pg. dohled: B. Muliková

 

 

Aktualizace:    15. 5. 2019