Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Č E R V E N    2 0 1 7  

1. 6.       II. + III. třída  - Hvězdárna Prostějov – naučný pořad  

               „Poprve na hvězdárně“  Organizace: R. Glacnerová

               Pg. dohled: J. Burešová, R. Glacnerová

 

6. 6.        OVOV  -  krajské kolo   Hranice, Atletický stadion SK

               Organizace + pg. dohled: O. Pytlíková, V. Kremlová

             

6. 6.        Schůzka stravovací komise   -  9.35 h školní jídelna

               V. Leitgeb, B. Muliková, O. Pytlíková  -  žáci V. a IX. třídy)

 

7. 6.       I. a II. třída  - školní poznávací výlet – Brno, přehrada

               Organizace: J. Burešová

               Pg. dohled: J. Burešová, J. Kapecová, M. Dofková

 

8. 6.        O. Pytlíková  - „Studium pedagogiky podle … - asistent

               pedagoga“  NIDV Olomouc  8.00 – 15.30 h

 

8. 6.        P ř e h a z o v a n á   -  hoši

               Prostějov, Sportcentrum    8.00 h

               Organizace + pg. dohled:  M. Špačková

 

9. 6.         I. třída  -   „Pyžamkový den“  ( zdravý životní styl)

               Organizace + pg. dohled: J. Kapecová

 

9. 6.        I. – IX. třída  - vyhodnocení soutěže ve sběru papíru  -    

              předání odměny firmou Naja servis s.r.o. -  tělocvična 8.45 h

              Organizace: I. Zdráhalová

 

12. – 16. 6.     III. – V. třída  -  škola v přírodě,  Karlov pod Pradědem

                       Organizace: I. Zdráhalová

                        Pg. dohled: R. Glacnerová, V. Kremlová, O. Pytlíková,

                                           I. Zdráhalová

 

13. 6.      Návštěva  dětí  MŠ v I. třídě          Organizace: J. Kapecová

 

14. 6.      V. Leitgeb -  schůzka k organizaci šk. roku 2017/2018

               Prostějov, OŠKS Magistrátu města Prostějova    10.00 h

 

15. – 16. 6.   VI. + VII. třída  - poznávací výlet, Horka nad Moravou

                       Organizace: M. Špačková  

                        Pg. dohled: J. Kucharčíková.  M. Špačková

 

19. 6.      V. Kremlová  -  seminář „IT nástroje a IT dovednosti učitele

               v jazykové výuce“  NIDV Olomouc, Wellnerova 25

 

20. 6.      P o r a d a   p r a c o v n í k ů   školy    -    15.00 h

 

23. 6.      IX. třída  - Hvězdárna Prostějov – naučný pořad "Sluneční soustava"
              Organizace: J. Kucharčíková

 

22. - 23. 6.  VI. - IX. třída  - turnaj v piškvorkách
              Organizace: J. Kucharčíková, B. Muliková

 

26. 6.      K l a s i f i k a č n í  p e d a g o g i c k á    r a d a  -  14.30 h

 

26. 6.      S ch ů z k a   r o d i č ů   budoucích prvňáčků  -  16.00 h

 

27. 6.      V ý l e t  do  D i n o p a r k u   V y š k o v  -  vybraní žáci

                - odměna firmy NAJA  - sběr papíru         8.00 – 12.30 h

               Organizace + pg. dohled: M. Špačková  

               Pg. dohled:  M. Dofková

 

29. 6.      O. Pytlíková  - „Studium pedagogiky podle … - asistent

               pedagoga“  NIDV Olomouc  8.00 – 15.30 h

 

29. 6.      Š k o l n í   z á v ě r e č  n á   s l a v n o s t    -  9.00 h

               Organizace: J. Burešová

 

 

 

30. 6.     S l a v n o s t n í  v y d á n í   v y s v ě d č e n í   7.50 – 8.35 h

               Organizace:  třídní učitelé

 

               P e d a g o g i c k á   r a d a   -   10.00 h

 

               S e t k á n í   s  d ů c h o d c i     -  17.00 h  

 

Aktualizace: 21. 6. 2017