Č E R V E N     2 0 1 9   

4. 6.               IV. třída  -  výuka dopravní výchovy  v DDC Prostějov

                       Prostějov, DDC Bratří Čapků 4       8.00  h

                       Organizace + pg. dohled: J. Burešová

 

5. 6.               V. Leitgeb, D. Dosedělová -  seminář „ Reforma financování

                       regionálního školství od 1. 1. 2020…..

                       Prostějov, ŠSŠP Nám. Spojenců 17        9.00 – 12.30 h

 

5. 6.               IX. třída  - exkurze Hvězdárna Prostějov        Odjezd: 11.10 h

                       Organizace + pg. dohled: J. Kucharčíková   

 

7. 6.               S p o r t o v n í   d e n   pro děti a rodiče        16.00 h

                       Otaslavice hřiště TJ Sokol  

                       Organizace: V. Špačková + M. Špačková

                       Rozhodčí: I. Zdráhalová, T. Nadymáčková, B. Muliková,

                                      R. Glacnerová, Š. Zíková,  M. Dofková, J. Kapecová

 

10. 6.             VIII. třída – exkurze do provozu DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

                       Prostějov             Odjezd: 8.40 h

                       Organizace + pg. dohled: J. Kucharčíková

 

12. 6.             I. + II. třída  - školní výlet s přírodovědným zaměřením

                       ZOO Lešná 

                       Organizace + pg.dohled:  J. Kapecová, R. Glacnerová,

                                                                M. Dofková

 

12. 6.             VI. – IX. třída  - turnaj v piškvorkách

                       Organizace: J. Kucharčíková

 

13. 6.             Návštěva dětí mateřské školy v I. třídě              7.50 – 8.35 h

                       Organizace: J. Kapecová                        

 

 

 

14. 6.             I. – IX. třída  -  představení pro žáky „Sokolnická show“

                       skupiny VANCOS              9.00 – 10.00 h

                       Organizace: I. Zdráhalová

                       Pg. dohled: třídní učitelé

 

14. 6.             IX. třída  - exkurze Palírna Otaslavice 10.45 – 11.30 h

                       Organizace + pg. dohled: Z. Kalabisová

 

17. – 19. 6.    IX. třída - Letní sportovní kurz -   Camping Baldovec

                       Organizace + pg. dohled: M. Špačková

                       Pg. dohled: V. Špačková

                      

17. – 21. 6.   IV. třída  - projektový týden „Harry Potter“

                       Organizace: J. Burešová

 

19. 6.             I. třída  -  projekt „Pyžamkový den“

                       Organizace + pg. dohled: J. Kapecová

 

19. 6.            VI. + VII. třída -  školní kulturně poznávací výlet Brno

                     (VIDA! science centrum)

                     Organizace + pg. dohled: B. Muliková

                       Pg. dohled: E. Mošová, Š. Zíková

 

24. 6.             P e d a g o g i c k á   r a d a    -   13.30 h

24. 6.             Schůzka rodičů budoucích prvňáčků   -  16.00 h

                       Organizace: T. Nadymáčková

 

26. 6.             V o l e j b a l o v ý   t u r n a j   

                       Žáci  IX. třídy  x  pedagogům

                       Organizace: V. Špačková

 

26. 6.             S e t k á n í      d ů c h o d c i  - 17.30 h

 

27. 6.             Š k o l n í    s l a v n o s t  

                       Organizace: J. Burešová

 

28. 6.             Vydání vysvědčení za 2. pololetí školního roku

                       Pedagogická rada  -  9.30 h

 

Vyvěšeno:    6. 6. 2019