Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Z Á Ř Í    2 0 1 8   

 

3. 9.        Slavnostní  zahájení školního roku   -  do 8.35 h

               10.00 h   -   p e d a g o g i c k á    r a d a

              11.00 h   -   schůzky předmětových komisí a metodického

                                  sdružení

 

4. 9.       13.00 h   -   schůzky předmětových komisí a metodického

                                  sdružení

 

7. 9.        13.50 h    -  schůzka školního poradenského pracoviště

 

11. 9.       B. Muliková   -  DVU „Studium pro školní metodiky prevence

               „250“   Olomouc, P-centrum Lafayettova 47/9

 

12. 9.      R a d a   ž á k ů   -      knihovna         9.35 h  

               Organizace:  V. Špačková

 

18. 9.      IV. třída  - výcvik na dopravním hřišti  - DDC Prostějov

               Organizace + pg.dohled: J. Burešová

 

18. 9.     Pedagogická  rada   -  14.40 h

               Schůzky  s rodiči   -    16.00 h

 

22. 9.      B. Muliková  -  - DVU „Studium pro školní metodiky prevence

               „250“   Olomouc, P-centrum Lafayettova 47/9

 

24. 9.      VIII. + IX. třída  - exkurze „Dlouhé Stráně“

               Organizace: V. Leitgeb

               Pg. dohled: J. Kucharčíková, M. Špačková

 

1. 10.      M. Špačková – seminář „Effective Communication in

               English – basic conversational topics…“        

               Olomouc, Gymnázium Hejčín       14.00 – 17.30 h

 

 

Aktualizace :   7. 9. 2018