Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

KVĚTEN

3. 5.        V y b í j e n á   -  okrskové kolo (hoši)

               Brodek u Prostějova,    8.30 h

               Organizace + pg. dohled:  V. Špačková

 

2. 5.        B. Muliková  - setkání školních metodiků prevence

               Prostějov, SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 10       8.30 h

 

4. 5.        Z l a t ý   l i s t    - přírodovědná soutěž

               Biokoridor Hloučela,  Prostějov,     8.00 – 13.00 h

               Organizace + pg. dohled: M. Špačková

 

5. 5.        B. Muliková  -   „Studium pro školní metodiky prevence

               „250“   Olomouc, P-centrum Lafayettova 47/9

 

7. 5.        V o l n ý    d e n    pro   ž á k y

 

11. 5.      S p o r t o v n í    o d p o l e d n e    pro  rodiče a děti

                Hřiště TJ Sokol  Otaslavice   od 16.00 h

                Organizace: V. Špačková, M. Špačková

 

14. 5.      R e c i t a č n í    s o u t ě ž   -   školní kolo    13.00 – 15.30 h

               Organizace: J. Kapecová, Z. Špačková

 

15. 5.      IV. + V. třída  -  divadelní představení „Jumping drums“  

                 Prostějov, Městské divadlo   9.00 h    

                 Odjezd: 8.30 h         Vstupné 60,- Kč

                 Pg. dohled: Š. Zíková – IV. tř.,  Z. Kalabisová  - V. tř.

16. – 18. 5.    VIII. třída   kulturně poznávací výlet do Prahy

                       Organizace: M. Špačková

                        Pg. dohled:  M. Špačková, J. Kucharčíková

 

17. – 18. 5.    V. Leitgeb -  „Pracovní setkání učitelů ICT..“

                       Hynčice pod Sušinou   

 

 

18. 5.     D. Dosedělová, I. Zdráhalová  - školení   

             „GDPR srozumitelně  a prakticky“

              Olomouc, NIDV Wellnerova 25

 

22. 5.      B. Muliková  - „Studium pro školní metodiky prevence „250“  

               Olomouc, P-centrum Lafayettova 47/9

 

25. 5.      F o t o g r a f o v á n í    t ř í d n í ch    k o l e k t i v ů  

               Organizace: M. Dofková

 

28. 5.      P y t h a g o r i á d a  -  okresní kolo   V. třída

               Prostějov, ZŠ Dr. Horáka 8.00 – 10.15 h

               Pg. dohled: Š. Zíková

 

29. 5.      P y t h a g o r i á d a  -  okresní kolo   VI., VII., VIII. třída

               Prostějov, ZŠ Dr. Horáka            Z6   8.00 – 10.15 h

                                                          Z7 + Z8   9.15 – 11.15 h

               Pg. dohled: Š. Zíková

 

29. 5.     V. třída  - kulturně poznávací výlet do Prahy

               Organizace: Z. Kalabisová, I. Zdráhalová

               Pg. dohled: Z. Kalabisová, V. Špačková, I. Zdráhalová

 

30. 5.      Š  k o l n í    o l y m p i á d a  -  M D D  pro I. – IX. třídu

               Organizace: M. Špačková, V. Špačková

 

4. – 8. 6.    III. – V. třída   -  š k o l a     p ř í r o d ě

                  Filipovice, Penzion Pepovka

                  Organizace: R. Glacnerová, I. Zdráhalová

                  Pg. dohled: J. Burešová, R. Glacnerová, O. Pytlíková,

                                     V. Špačková, I. Zdráhalová

 

Aktualizace:  10. 5. 2018