Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Ř Í J E N     2 0 1 7 

2. – 6. 10.     S o u t ě ž   ve   s b ě r u    p a p í r u

                      Organizace: M. Špačková, Jiří Krátký

 

2. 10.      VII. – IX. třída – divadelní představení „Plovárna“

               Prostějov, Městské divadlo    9.00 h

               Odjezd: 8.30 h               Vstupné: 80,- Kč

               Pg. dohled:, J. Kucharčíková, M. Špačková,  Z. Špačková

 

2. – 14. 10.    V. – IX. třída – logická olympiáda

                        Organizace: J. Kucharčíková, B. Muliková,

                        O. Pytlíková

 

4. 10.      V. Kremlová  - seminář „Metodické náměty k výuce

               anglického jazyka“  Olomouc, NIDV Wellnerova 25 

 

5. 10.      O. Pytlíková - „Studium pedagogiky podle … - asistent

               pedagoga“  NIDV Olomouc  8.00 – 15.30 h

 

5. 10.      R a d a    ž á k ů  -  školní družina  9.35 h

               Organizace: R. Glacnerová

 

6. 10.      P ř e s p o l n í   b ě h  -   přihlášení žácí

               Prostějov, Hloučela  9.30 h

               Organizace + pg. dohled:  M. Špačková

 

11. 10.   VIII. + IX. třída  -  P ř í r o d o v ě d n ý   k l o k a n  

                - soutěž v přírodopisných znalostech

               Organizace + vyhodnocení:  M. Špačková

 

11. 10.   S t r a v o v a c í    k o m i s e   školní jídelna 9.30 h

               V. Leitgeb, B. Muliková, O. Pytlíková

 

 

12. 10.   VI. – IX. třída ( přihlášení žáci) exkurze „Svět techniky

Ostrava“           Odjezd: v 8:00 od ZŠ Otaslavice 
Organizace + pg. dohled : J. Kucharčíková, B. Muliková

 

12. 10.   K e r a m i k a  pro žáky a rodiče   16.00 – 18.00 h

               Organizace: R. Glacnerová, O. Pytlíková

 

13. 10.   S u i t   up   d e n   -   v rámci projektu Hrdá škola

               Organizace: R. Glacnerová

 

13. 10.   O. Pytlíková - „Studium pedagogiky podle … - asistent

               pedagoga“  NIDV Olomouc  8.00 – 15.30 h

 

16. 10.   R. Glacnerová, Z. Špačková  - seminář „Školní poradenské

               pracoviště ve školní praxi II.“  Brno, EVERESTA

               Stránského 28     8.30 – 15.30

 

16. 10.   Š k o l s k á   r a d a  -   16.00 h  v ředitelně školy

               V. Leitgeb, M. Dofková, V. Kremlová, O. Pytlíková

 

17. 10.   Seminář pro sborovnu  „Vyučování a hodnocení v rámci společného vzdělávání“

              13.00 – 16.30 h

 

18. 10.   Z. Špačková – aktiv výchovných poradců

               Prostějov, SOŠ nám. E. Husserla 1          14.00 h

 

20. 10.   S t o l n í   t e n i s  -  hoši

               Prostějov, Sportcentrum  DDM   9.00 h

               Organizace: M. Špačková   pg. dohled:  Z. Kalabisová

 

20. 10.   B. Muliková  -  Krajská konference primární prevence

               rizikového chování         8.30 – 15.00 h

               Olomouc, Caritas-VOŠ sociální Křížkovského 6

              

21. 10.   B. Muliková  -       „Studium pro školní metodiky prevence

               „250“   Olomouc, P-centrum Lafayettova 47/9

 

24. 10.   Seminář pro sborovnu  „Vyučování a hodnocení v rámci

               společného vzdělávání“ 13.00 – 16.30 h

 

 

26. – 27. 10.      P o d z i m n í    p r á z d n i n y  -   pro žáky

                (čerpání studijního volna a dovolené  - pg. pracovníci) 

 

 

 

Aktualizace:  10. 10. 2017