Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Prosinec 2017

 

 

26. 11.        Rozsvěcování Vánočního stromu  Otaslavice

                  Zajištění kulturního vystoupení

                  Organizace: J. Burešová    

   

28. 11.    I. + II. třída  -  divadelní představení „Čertův švagr“

               Prostějov, Městské divadlo      8.20 h  

               Odjezd: 7.50 h                     Vstupné: 60,- Kč

               Pg. dohled:  R. Glacnerová, J. Kapecová

 

30. 11.   V. Leitgeb  - „Pracovní setkání učitelů využívajících ICT ve

- 1. 12.    výuce“       Prostějov, budova bývalé ZŠ Husova  a na ZŠ 

               Kollárova

 

30. 11.   K e r a m i k a  pro žáky a rodiče   16.00 – 18.00 h

               Organizace: R. Glacnerová

 

2. 12.      O b e c n í   v á n o č n í    j a r m a r k

               Organizace předání  výrobků  R. Glacnerová

 

5. 12.      IV. + V. třída  - exkurze Olomouc „Pevnost poznání“

               Organizace: V. Špačková

               Pg. dohled: V. Špačková, V. Kremlová

 

6. 12.      Mikulášská nadílka pro I. – VI. třídu

               Organizace: Z. Špačková

 

6. – 8. 12.    P r o d e j n í    v ý s t a v a    v á n o č n í   k e r a m i k y

                        -  knihovna           Organizace: I. Zdráhalová

 

7. 12.      S t r a v o v a c í    k o m i s e

               V. Leitgeb, B. Muliková, O. Pytlíková, E. Tinclová   +

               zástupci žáků V. a  IX. třídy

 

8. – 10. 12.   B. Muliková  -   „Studium pro školní metodiky prevence

               „250“   Olomouc, P-centrum Lafayettova 47/9

 

11. a 12. 12.   V. Špačková  -  vzdělávací program „Hodina pohybu navíc“

                       Olomouc, DDM tř. 17. Listopadu 47

 

12. 12.   J. Kucharčíková, B. Muliková – seminář „Inspirace pro

               učitele  - matematická gramotnost“ 

               Olomouc, NIDV Wellnerova 25      9.00 - 15.00 h

 

12. 12.   Olympiáda v českém jazyce – školní kolo VIII. + IX. třída

               Organizace: Z. Špačková

 

11. - 14. 12. Matematická olympiáda – školní kolo V.  – IX. třída

               Organizace: I. Zdráhalová, B. Muliková, J. Kucharčíková

 

15. 12.   II. – III. třída  -  divadelní představení „Vánoční show“

               Prostějov, Městské divadlo  8.30 h  

               Odjezd: 8.00 h          Vstupné: 120,- Kč

               Pg. dohled: J. Kapecová, J. Burešová

 

19. 12.   IX. třída  - beseda se zaměstnancem ÚP Prostějov – volba

               profese     9.50 – 11.30 h 

               Organizace: Z. Špačková

 

20. 12.   VI. třída  - exkurze:  Vlastivědné muzeum Olomouc

               Organizace: B. Muliková

               Pg. dohled: B. Muliková, Z. Kalabisová

 

21. 12.   IV. třída – výuka na dopravním hřišti 

      Prostějov, Dětské dopravní centrum, ul. Bratří Čapků 4
      Organizace + pg. dohled: V. Špačková

 

21. 12.   T ř í d n í   v á n o č n í    b e s í d k y

               Organizace:  třídní učitelky

 

22. 12.   Š k o l n í   v á n o č n í   s l a v n o s t

               Organizace: J. Burešová

 

23. 12.  -  2. 1.      V á n o č n í   p r á z d n i n y

 

Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Aktualizace: 21. 11. 2017