Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

L E D E N      2 0 1 9 

22. 12. – 2. 1.      V á n o č n í  p r á z d n i n y

 

3. 1.        VII. – IX. třída – divadelní představení „Homevideo“

               Prostějov, Městské divadlo    

               Odjezd: 8.00 h              Vstupné: 90,- Kč

               Pg. dohled: B. Muliková, J. Kucharčíková, M. Špačková

 

3. – 4. 1.       V. – IX. třída  - matematická olympiáda – školní kolo

                Organizace: I. Zdráhalová, J. Kucharčíková, B. Muliková

 

8. 1.        Zeměpisná olympiáda – školní kolo pro žáky II. stupně

               Organizace: M. Špačková

 

11. 1.      V. Leitgeb – školení ŠABLONY II

               Prostějov, restaurace Šnyt J. Lady     11.00 – 14.00 h

 

15. 1.      Biologická olympiáda -  školní kolo pro žáky II. stupně

               Organizace: M. Špačková

 

15. 1.      P o r a d a  -  14.30 h

               S ch ů z k y   s   r o d i č i   ( konzultace)     15.30 – 18.00 h

 

16. 1.      Dějepisná olympiáda  - okresní kolo ( přihlášení žáci II. st.)

               Organizace: B. Muliková

               Pg. dohled: Z. Kalabisová

 

16. a 17. 1.    E. Mošová, I. Zdráhalová   - seminář „Efektivní

                     hodnocení a specifičnost hodnocení žáků a SPU a SPCH“  

                    Prostějov, Švehlova SŠ, Bnám. Spojenců 17       8.30 – 15.30 h

 

17. 1.      I. + II. třída  -  divadelní představení „Ošklivé káčátko“

               Prostějov, Městské divadlo

               Odjezd: 8.30 h                    Vstupné: 70,- Kč

               Pg. dohled: J. Kapecová, R. Glacnerová, M. Dofková

21. – 25. 1.     VII. třída  - lyžařský výcvikový zájezd

                        Organizace: V. Špačková

                        Pg. dohled:  M. Špačková, V. Špačková

 

21. 1.      I. Zdráhalová – seminář „ Školní poradenské pracoviště v praxi“  Brno, Stránského 28     8.30 – 15.30 h

 

28. 1.      I. Zdráhalová – seminář „ Školní poradenské pracoviště v praxi“  Brno, Stránského 28     8.30 – 15.30 h

 

29. 1.      P e d a g o g i c k á   r a d a    14.30 h

 

31. 1.      Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

31. 1.      Karneval ve školní družině      13.30 – 16.00 h

               Organizace: M. Dofková, O. Pytlíková

 

Aktualizace:    7. 1. 2019