L E D E N      2 0 20 

6. – 10. 1.    VIII. + IX. třída   -  „Olympiáda v českém jazyce“ školní kolo

                     Organizace: Z. Špačková

 

6. 1.        Matematická olympiáda Z5 – školní kolo

               Organizace: I. Zdráhalová

 

7. 1.        IV. + V. třída  -   divadelní představení  „Čaroděj ze země OZ“

               Prostějov, Městské divadlo    Odjezd: 8.00 h      Vstupné: 90,- Kč

               Pg dohled:  E.Mošová – IV. tř.,  J. Burešová – V. tř.

 

9. 1.        J. Kapecová, V. Špačková  -  seminář „Cílové hry a jejich využití ve

               školní TV“  Prostějov, SOŠ nám. E. Husserla 1           14.00 – 16.00 h

 

13. – 17. 1.    I. – IX. třída   projekt Hrdá škola  Barevný týden 

                       Organizace: třídní učitelé        

 

13. 1.      Zeměpisná olympiáda – školní kolo

               Organizace: M. Špačková

 

16. 1.      Dějepisná  olympiáda – okresní kolo

               Prostějov, ZŠ  E. Valenty       7.45 – 12.00 h

               Organizace: B. Muliková        Pg. dohled: Z. Kalabisová

 

16. 1.      Keramika pro žáky a rodiče        15.30 – 17.30

               Organizace: R. Glacnerová

 

20. 1.      Biologická olympiáda – školní kolo

               Organizace: M. Špačková

 

20. 1.      Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo, přihlášení žáci

               Prostějov, ZŠ Melantrichova       7.45 h

               Organizace: Z. Špačková                Pg. dohled: Z. Kalabisová

 

21. 1.      P o r a d a  -  14.45 h

              

               S ch ů z k y   s   r o d i č i   ( konzultace)     15.30 – 18.00 h

 

21. 1.     Společná schůzka rodičů žáků IX. třídy  -  přijímací řízení   15.30 h                 

                 Organizace: Z. Špačková

 

27. 1.      P e d a g o g i c k á    r a d a    -   14.30 h

 

28. 1.      R a d a   ž á k ů  -  9.35 h

               Organizace: V. Špačková

 

28. 1.      Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo přihlášení žáci

                VI. – IX. třídy       13.30 h   učebna AV

               Organizace:E. Mošová

 

28. 1.      P y t h a g o r i á d a  - školní kolo  pro žáky V. třídy

               Organizace: I. Zdráhalová

 

29. 1.      Matematická olympiáda Z5, Z9 – okresní kolo, přihlášení žáci

               Prostějov, Sportcentrum –DDM,         Vápenice 9     7.45 h

               Organizace: I. Zdráhalová, J. Kucharčíková

              Pg. dohled: Z. Kalabisová

 

29. 1.      P y t h a g o r i á d a  - školní kolo  pro žáky VI.  – VIII. třídy

               Organizace: J. Kucharčíková

 

30. 1.      Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí

 

31. 1.      P o l o l e t n í    p r á z d n i n y

 

                

Aktualizace:    14. 1. 2020