B ř e z e n      2 0 20 

9. – 13. 3.   Lyžařský výcvikový zájezd   přihlášení žáci VIII. + IX. třídy

                   Kouty nad Desnou    

                   Organizace: M. Špačková

                   Pg. dohled: M. Špačková, V. Špačková

 

18. 3.      B. Muliková„Setkání školních metodiků prevence“

               Prostějov, ŠSŠP  Svatoplukova 80        8.30 – 11.30 h

 

20. 3.      I. Zdráhalová – seminář „Efektivní řízení školy v praxi“

               Brno, EVERESTA Stránského 28        8.30 – 15.30 h

 

25. 3.      Z. Špačková  -  „Aktiv výchovných poradců“

               Prostějov, SOŠPO, Rejskova 4          14.00 h 

 

27. 3.      B. Muliková -  seminář „Záměrné sebepoškozování“   10.00 – 14.00 h

               Prostějov, Švehlova střední školy polytechnická, Svatoplukova 80

 

30. 3.     VII. + IX. třída  divadelní představení „Lakomec“

               Prostějov, Městské divadlo      Odjezd: 8.00 h    Vstupné: 100,- Kč

               Organizace + pg. dohled:  E. Mošová, Z. Špačková, Š. Zíková

 

30. 3.  – 6. 4.      Soutěž ve sběru starého papíru

                            Organizace: T. Nadymáčková, J. Krátký

 

1. 4.        Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo

               Olomouc, DDM Tř.17. listopadu    8.30 h

               Organizace: Z. Špačková     Pg. dohled:  Z. Kalabisová

 

2. 4.        Z á p i s    do   1. r o č n í k u    Z Š

               Organizace: J. Kapecová, I. Zdráhalová

 

              

Aktualizace:  11. 3. 2020