Z Á Ř Í     2 0 1 9   

   

2. 9.        Slavnostní  zahájení školního roku   -  do 8.35 h

               10.00 h   -   p e d a g o g i c k á    r a d a

              11.00 h   -   schůzky předmětových komisí a metodického

                                  sdružení

 

3. 9.        Schůzka školního poradenského pracoviště

               Organizace: Z. Špačková

 

10. 9.      IV. třída  -  dopravní výchova v DDC Prostějov

               Prostějov, DDC  Bratří Čapků   -   8.00 h

               Organizace: V. Špačková

               Pg. dohled:  V. Špačková, Z. Kalabisová

 

10. 9.      B. Muliková – pracovní setkání PS matematická gramotnost

               Prostějov, DUHA kult. Klub, Školní 4      15.00 h

 

12. 9.      R a d a   ž á k ů   -      knihovna         9.35 h   

               Organizace:  V. Špačková

 

16. 9.     Pedagogická  rada   -  14.40 h

               Schůzky s rodiči   -    16.00 h

 

23. 9.      Školení první pomoci  pro pedagogy  -   12.40 – 17.10 h

               Organizace: I. Zdráhalová

 

30. 9.      Školení první pomoci  pro pedagogy  -   12.40 – 17.10 h

               Organizace: I. Zdráhalová

 

 

 

Aktualizace:   4. 9. 2019