GDPR  - Úřad pro ochranu osobních údajů

Identifikace správce: Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pavlína Rösslerová

Kontaktní údaje na pověřence:

mobil:  606547973 

e-mail:  gdpr@hanackyvenkov.cz

 

Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob