Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Sýpky 117, 798 06 Otaslavice

 

Dodatek č. 1

viz. Úplata za předškolní vzdělávání č. j. 234/15

 

Způsob hrazení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

 

Zákonní zástupci dětí mají od školního roku 2016/2017 možnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání dvojím způsobem:

 

  1. Hotovostně vždy v určený den v měsíci k rukám vedoucí učitelky MŠ

 

  1. Bezhotovostně bankovním převodem na účet ZŠJF a MŠ Otaslavice

číslo účtu: 107-8519450207/0100

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte

splatnost do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

 

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

 

V Otaslavicích dne: 29. 8. 2016

 

 

Platnost ode dne: 1. 9. 2016

 

 

Mgr. Vladimír Leitgeb

         ředitel školy

 ZŠJF a MŠ Otaslavice

 

 

.....................................

 

 

Veronika Valkovičová, DiS.

        vedoucí učitelka

  Mateřské školy Otaslavice

 

 

.............................................