Aktuality

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice hledá uklízečku na částečný úvazek (na 0,4 úvazku)
Kontaktní telefon:  602 750 534   -   ředitel školy

Výročí sametové revoluce

Společně s žáky si v těchto dnech připomínáme 30. výročí sametové revoluce, kdy padl komunistický režim v tehdejším Československu.

Soutěž ve zpěvu

9. 12. 2019

informace

Top dýně 2019

vyhodnocení

Poděkování

Děkujeme obci Otaslavice za finanční prostředky k modernějšímu vybavení školy.

Modernizace učeben

V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se modernizovala a rekonstruovala část základní školy.

Počítačová učebna, učebna na výuku cizích jazyků a pracovních činností a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

 

Informace ke slevám na jízdném

slevy        potřebné průkazy        místa prodeje

Naše škola se účastní projektu Evropské unie

projekt

Naše škola se účastní projektu Hrdá škola