Aktuality

Zápis do prvního ročníku Základní školy nadporučíka letectva J. Františka v Otaslavicích

dětí narozených do 31. srpna 2014

proběhne v Základní škole nadporučíka letectva Josefa Františka v Otaslavicích v termínu od  1. dubna  do  30. dubna 2020.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

(tiskopis je  možno stáhnout na www. zsjf.otaslavice.cz  nebo si ho vyzvednout v kanceláři školy)

může zákonný zástupce žáka doručit do základní školy těmito způsoby:

1)  do datové schránky školy

2)  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail)

3) poštou

4) vložit do schránky školy (schránka u vchodu do budovy školy)

5) osobním podáním po předchozí telefonické domluvě  - tel. 602750534

Žádost o odklad povinné školní docházky

(tiskopis je  možno stáhnout na www. zsjf.otaslavice.cz)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Odkazy na dokumenty k zápisu ke stažení.

 

 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání                             žádost o odklad povinné školní docházky                             desatero pro rodiče

 

 

V Otaslavicích  24. 3. 2020                                                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Vladimír Leitgeb, ředitel školy                  

 

mimořádné opatření MZ ČR                formulář ošetřovné

 

Sdělení rodičům - učivo pro žáky

Učivo bude zasíláno na mailové adresy zákonných zástupců žáků. Žádáme o pravidelnou kontrolu. Děkujeme za spolupráci.

 

V souvislosti s nově vyhlášeným omezením pohybu osob bude učivo předáváno zákonným zástupcům (popřípadě žákům) jen elektronicky.

 

 

Nabídka online programů k výuce a procvičování učiva po dobu zavření škol

Odkazy

 

Koronavirus COVID - 19

 informace                     snížení rizika                 infolinka

 

 

Poděkování

Děkujeme obci Otaslavice za finanční prostředky k modernějšímu vybavení školy.

Modernizace učeben

V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se modernizovala a rekonstruovala část základní školy.

Počítačová učebna, učebna na výuku cizích jazyků a pracovních činností a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

 

Informace ke slevám na jízdném

slevy        potřebné průkazy        místa prodeje

Naše škola se účastní projektu Evropské unie

projekt

Naše škola se účastní projektu Hrdá škola