Aktuality

Nová výzdoba naší MŠ.

Děkujeme našim šikovným zaměstnancům MŠ za krásnou úpravu stěn místností.

 

Informace k nástupů žáků do školy

Žáci IX. třídy mají možnost nastoupit do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020.

(distanční výuka – vzdělávání na dálku bude souběžně pokračovat).

  

Žáci 1. stupně (I. – V. třída) mají možnost nastoupit do školy a zúčastnit se vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020.

(distanční výuka – vzdělávání na dálku bude souběžně pokračovat).

  

 MŠMT vydalo metodický materiál „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020",

který určuje, za jakých podmínek může výuka probíhat

(nutno před nahlášením žáka ke vzdělávacím aktivitám prostudovat).

Odkaz na dokument

Podrobné informace obdrží zákonní zástupci žáků ještě od třídních učitelů. 

 

Zákonný zástupce je povinen (po přečtení výše uvedeného dokumentu) vyjádřit zájem o docházku do školy:

 

v případě žáků do 9. ročníku do 7. 5. 2020

v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020

 

Upozornění:

 

·       Složení skupin je neměnné po celou dobu, žáky nelze zařadit do výukových skupin později než (IX. třída k 11. 5., I. stupeň k 25. 5.).

 

·       Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně.

 

·       Před nástupem žáka do školy je povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha)

 

Čestné prohlášení

Přijatí žáci do prvního ročníku

Odkaz

Změna třídnictví v první třídě

 K 30. 4. 2020 odešla ze ZŠ paní učitelka T. Nadymáčková.

 Třídnictvím v 1. třídě a přebráním úvazku po paní učitelce T. Nadymáčkové byla pověřena

 Bc. Olga Pytlíková.

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

- hledá učitele/ku s abrobací MATEMATIKA - FYZIKA

(nebo jiný obor s matematikou) na 2.stupeň na školní rok 2020/2021.

Úvazek 1,0.

 

- nabízí pracovní pozici učitel 1. stupeň ZŠ na školní rok 2020/2021.

Úvazek 1,0.

 

Nástup 1. 9. 2020.

Kontakt: zsjf@otaslavice.cz

Telefon:   602 750 534    Mgr. Vladimír Leitgeb, ředitel školy

 

Harmonogram uvolňování mimořádných opatření ve školství

Odkaz

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

Odkaz

 

Sdělení rodičům - učivo pro žáky

Učivo bude zasíláno na mailové adresy zákonných zástupců žáků. Žádáme o pravidelnou kontrolu. Děkujeme za spolupráci.

 

V souvislosti s nově vyhlášeným omezením pohybu osob bude učivo předáváno zákonným zástupcům (popřípadě žákům) jen elektronicky.

 

Děkujeme žákům i rodičům za zdárný průběh domácí přípravy.

 

Doufáme, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme a že se brzy uvidíme ve škole. 

 

Nabídka online programů k výuce a procvičování učiva po dobu zavření škol

Odkazy

 

Koronavirus COVID - 19

 informace                     snížení rizika                 infolinka

 

mimořádné opatření MZ ČR                formulář ošetřovné

 

 

Poděkování

Děkujeme obci Otaslavice za finanční prostředky k modernějšímu vybavení školy.

Modernizace učeben

V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se modernizovala a rekonstruovala část základní školy.

Počítačová učebna, učebna na výuku cizích jazyků a pracovních činností a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

 

Informace ke slevám na jízdném

slevy        potřebné průkazy        místa prodeje

Naše škola se účastní projektu Evropské unie

projekt

Naše škola se účastní projektu Hrdá škola