Aktuality

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice hledá kvalifikovanou učitelku do MŠ, na 1,00 úv. Od 2.9.2019.
Kontaktní telefon 582 370 710   -   vedoucí učitelka MŠ
                             602 750 534   -   ředitel školy

Sběr papíru

Zúčastnili jsme se se společností NAJA s. r. o. soutěže ve sběru papíru a umístili se na krásném 14. místě z 61 soutěžících škol.

Poděkování

Děkujeme obci Otaslavice za finanční prostředky k modernějšímu vybavení školy.

Modernizace učeben

V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se modernizovala a rekonstruovala část základní školy.

Počítačová učebna, učebna na výuku cizích jazyků a pracovních činností a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

 

Informace ke slevám na jízdném

slevy        potřebné průkazy        místa prodeje

Naše škola se účastní projektu Evropské unie

projekt

Naše škola se účastní projektu Hrdá škola