Aktuality

 

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

 

 

 

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku

 

                  

Informace k zápisu do 1. ročníku

 

Žádost o odklad školní povinné docházky 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzděláváni 2021-22

 

Desatero pro rodiče

 

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. do 11. 4. 2021

Informace k provozu škol od 29. 3. do 11. 4. 2021

 

 

 

Nekonečno

Tak dlouhý připadá pobyt dětem doma u počítačů a online výuky. Proto se žáci páté třídy rozhodli, že si zpříjemní výuku pohybem venku a svou chůzí měli za úkol vytvořit obrazec nekonečna.

Pomocí mobilních aplikací zaznamenávali své vycházky. Nebyl důležitý výsledek, ale především cesta k němu!!!! (ostatní fotky je možné vidět v galerii)

 

 

 

https://img38.rajce.idnes.cz/d3803/17/17211/17211210_aaf7197f80edea86bc15072e76d32ec1/images/IMG_3596.jpg?ver=0                 https://img38.rajce.idnes.cz/d3803/17/17211/17211210_aaf7197f80edea86bc15072e76d32ec1/images/2159e50e-441f-41fb-8e2a-ec2448e44e9f.jpg?ver=0

 

 

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vláda  od pondělí 1. března 2021 zavírá všechny školy a školky.

 

Školní jídelna nadále zůstává v provozu a automaticky odhlašuje všechny děti ze stravy. Nahlášeny zůstávají jen děti, které již měly distanční výuku a obědy odebíraly do jídlonosičů.

 

Školní jídelna nabízí všem  žákům v době distanční výuky dotované obědy státem. Rodiče ale musí své děti ke stravě nahlásit u vedoucí školní jídelny - tel. 739424861, 582370718.

Při vydávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje, z okna (boční vchod do jídelny) v době od 11,00hod. - 12,15hod.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 2. 2021

 

Informace k provozu škol od 1. 2. 2021

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 1. 2021

 

Informace k provozu škol od 25. 1. 2021

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. 1. 2021

Informace k provozu škol od 11. 1. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 - 10. 1. 2021

Informace k provozu škol 27. 12. -10. 1. 2021

 

V Á N O Č N Í    P O Š T A - 2020

Psaní dopisů, tvorba vánočních přání a P.F.

Dopisů a přání bylo napsáno celkem 577!!!            

-        519 přání pro žáky                                               

-          58 přání pro zaměstnance

Všechna přáníčka byla rozdána 18. 12. 2020 na VÁNOČNÍCH BESÍDKÁCH.

 

Usnesením vlády ČR se  v  pondělí  21. 12.  a v úterý  22. 12. 2020  zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole – dny boje proti covidu.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí  v neděli 3. 1. 2021.

Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020

Informace zákonným zástupcům  -  výuka od 30. 11. 2020

 

30. 11. - 4. 12. (lichý týden) 

Prezenční výuka:      1. - 5. třída, 9. třída, 6. třída, 7. třída 

Distanční výuka:       8. třída 

                           

7. – 11. 12. (sudý týden)

Prezenční výuka:      1. – 5. třída, 9. třída, 8. třída

Distanční výuka:       6. třída, 7. třída   

 

14. – 18. 12. (lichý týden)

Prezenční výuka:      1. - 5. třída, 9. třída, 6. třída, 7. třída 

Distanční výuka:       8. třída 

 

21. - 22. 12. (sudý týden)

Prezenční výuka:      1. – 5. třída, 9. třída, 8. třída

Distanční výuka:      6. třída, 7. třída   

 

Obědy budou mít všichni žáci, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat prezenčně, p ř i h l á š e n é (v případě nemoci, apod. – nutno oběd odhlásit).

 

Po dobu celého pobytu ve škole (i po dobu výuky) musí mít žáci roušky  - budou potřebovat během dopoledne roušku měnit  - v aktovce musí mít v sáčku další roušku na vyměnění.

Informace k provozu škol od 30. listopadu

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

 

Informace k provozu škol od 18. listopadu

 

 

 

Sběr starého papíru

Vzhledem k neutěšené covidové situaci SBĚR starého papíru na podzim NEBUDE

 

 

 

Vyhodnocení soutěže o TOP dýni

Vyhodnocení soutěže o TOP dýni

 

 

Vláda kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace a neefektivním opatřením zavedeným před 14 dny zpřísnila svá nařízení.  Děti 2. 11. 2020 do školy nepůjdou  - pokračuje distanční výuka.

 

 

Soutěž o TOP dýni

Soutěž o TOP dýni

Sběr starého papíru je v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu přesunut na týden od 16. – 20. 11. 2020.

 

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje, týkající se povinnosti testování osob v kontaktu s COVID-19

Dopis KÚ OLK Testování

 

 

Vážení rodiče,

 

usnesením vlády ze dne 12. 10. 2020  platí nová  protiepidemiologická opatření, kterými se zakazuje osobní přítomnost žáků  ve škole. 

Od 14. 10. 2020  přechází celá škola (I. – IX. třída) na distanční výuku – výuka na dálku.

 

V provozu nebude ani školní družina.

 

Počítá se s tím, že děti by měly znovu do školy nastoupit až po podzimních prázdninách, t.j.  2. 11. 2020.

 

 

Stravování:

V době distanční výuky budou mít žáci automaticky odhlášené obědy.

Nově mají po dobu distanční výuky na dotovaný oběd nárok – musí si ho ale přihlásit u vedoucí školní jídelny  - tel. 739 424 861,    582 370 718

 

Školní   jídelna   umožní   odběr  obědů   v rámci   školního  stravování   ( za  dotovanou cenu )       i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla  nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna ( boční vchod do jídelny ) v době   od 10.30  -  11.30 h .

 

 

Upozornění: 

26. a 27. 10.  volný den pro žáky vyhlášený ministrem školství - „Dny proti COVIDU-19“

28. 10.           státní svátek

29. a 30. 10.  podzimní prázdniny

 

 

 Upozorňujeme na Dodatek ke školnímu řádu:

    Povinnosti žáků

·       Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní  v míře odpovídajícím okolnostem.

·       Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

 

   Povinnosti zákonných zástupců

·       Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční, tak při distančním vzdělávání (zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě).

 

·       Žádáme všechny zákonné zástupce, aby sledovali e-mailovou poštu, kterou bude třídní učitel zákonným zástupcům ( žákům)  zasílat učivo a zadávat úkoly k vypracování.

 

·       Pokud žák nemá možnost  vytisknout si učební materiál (pracovní list) doma, je možné si jej po předchozí domluvě s třídním učitelem vyzvednout ve škole.

 

 

V Otaslavicích 13. 10. 2020                                                                                                            Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                                             Mgr. Vladimír Leitgeb

 

 

 

 

Usnesením vlády platí od 12. 10. 2020 nová protiepidemiologická opatření:

 

 

Na druhém stupni základních škol začne platit od pondělí 12. 10. prezenční výuka jen pro polovinu tříd. Druhá polovina tříd se bude učit na dálku (distanční výuka). Po týdnu se třídy vystřídají.

 

12. – 18. 10.  

VI. a VII. třída    -   žáci chodí do školy (prezenční výuka)

VIII. a IX. třída   -   žáci se učí na dálku (distanční výuka)

 

19. – 25. 10.

VI. a VII. třída      -  žáci se učí na dálku (distanční výuka)

VIII. a IX. třída     -  žáci chodí do školy (prezenční výuka)

 

 

Obědy:

V době distanční výuky budou mít žáci automaticky odhlášené obědy.

Nově mají po dobu distanční výuky na dotovaný oběd nárok – musí si ho ale přihlásit u vedoucí školní jídelny  - tel. 739 424 861, 582 370 718

 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna (boční vchod do jídelny) v době od 11.00  -  11.30 h.

 

 

Upozornění: 

26. a 27. 10. volný den pro žáky vyhlášený ministrem školství - „Dny proti COVIDU-19“

28. 10. státní svátek

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

 

U P O Z O R N Ě N Í   !!!!!

 

Na doporučení ministra zdravotnictví ČR  (opatření proti šíření COVID-19)  vyhlašuje ředitel  ZŠ JF  Otaslavice na pátek   25. 9. 2020  volný den pro žáky.

V tento den nebude v provozu ani školní družina.

Obědy budou mít  děti automaticky odhlášené.

 

V Otaslavicích 22. 9. 2020                   Mgr. Vladimír Leitgeb

 

 

Informace - hygienická opatření od 18. 9. 2020.

Od pátku 18. 9. budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.  

Vážení rodiče,

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, se na Vás obracíme s  žádostí o důslednou spolupráci v dodržování opatření proti šíření  COVID-19. Přestože už máme zaznamenán první výskyt onemocnění, naši školu krajská hygienická stanice nevyhodnotila jako rizikovou. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech stoupá i počet dětí s respiračními onemocněními (rýma, kašel, bolesti v krku), prosíme všechny rodiče, aby s těmito zdravotními potížemi neposílali děti do školy. Zároveň žádáme o podporu v dodržování daných hygienických opatření  - mytí rukou, v aktovce 2 roušky + igelitový sáček, do kterého si děti mají roušku ukládat.

 

                                                      Děkujeme za pochopení.     

16. 9. 2020                          Vladimír LeitgebZ důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou roušky povinné od 10.9. uvnitř všch budov v celé České republice.

 

 

 

 

Průběh výdeje obědů ve školní jídelně vzhledem ke COVID-19.

 

1.     Před vstupem do jídelny si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci.

2.      Do jídelny žáci vstupují v rouškách, dodržují rozestupy.

3.      Zařadí se do fronty k výdejnímu okénku.

4.      Každý žák dostane tác, kde bude polévka, hlavní pokrm, salát, kompot,….  dále příbor a prázdná sklenička.

5.      Nápoj si každý žák  sám napustí přiložením skleničky na ventil ( na ventil  se nesahá, pouze se přitlačí skleničkou). NELZE PŘILOŽIT SKLENIČKU, která již byla použitá. Pokud si chce pití přidat, vezme si u OKÉNKA  skleničku ČISTOU!!!!

6.      Tác si odnese na místo, usadí se, odloží roušku do připraveného igelitového sáčku a zkonzumuje pokrm.

7.      Po  konzumaci oběda si každý žák  nasadí roušku, uschová igelitový sáček a odnese svůj tác k okénku s použitým nádobím.

8.      Odchází z jídelny a zbytečně se v ní nezdržuje.

 

      9.  9.  2020                     Eva Tinclová, vedoucí ŠJ

 

Provoz škol a školských zřízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 ("Manuál")

informace

Informace MŠMT

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Nová výzdoba naší MŠ.

Děkujeme našim šikovným zaměstnancům MŠ za krásnou úpravu stěn místností.

 

 

Poděkování

Děkujeme obci Otaslavice za finanční prostředky k modernějšímu vybavení školy.

Modernizace učeben

V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se modernizovala a rekonstruovala část základní školy.

Počítačová učebna, učebna na výuku cizích jazyků a pracovních činností a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

 

Informace ke slevám na jízdném

slevy        potřebné průkazy        místa prodeje

Naše škola se účastní projektu Evropské unie

projekt

Naše škola se účastní projektu Hrdá škola