Aktuality

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

 

 

Informace k provozu od 8. 6. 2021

Provoz škol od 24. 5.

všichni žáci 1. - 9. třídy mají prezenční výuku bez rotací

 

Letní doučování angličtiny

Informační leták

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

 

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

 

 

Sběr starého papíru 31. 5. - 4. 6.

 

 

Sběr starého papíru - leták

 

 

 

 

 

 

 

Nekonečno

Tak dlouhý připadá pobyt dětem doma u počítačů a online výuky. Proto se žáci páté třídy rozhodli, že si zpříjemní výuku pohybem venku a svou chůzí měli za úkol vytvořit obrazec nekonečna.

Pomocí mobilních aplikací zaznamenávali své vycházky. Nebyl důležitý výsledek, ale především cesta k němu!!!! (ostatní fotky je možné vidět v galerii)

 

 

 

https://img38.rajce.idnes.cz/d3803/17/17211/17211210_aaf7197f80edea86bc15072e76d32ec1/images/IMG_3596.jpg?ver=0                 https://img38.rajce.idnes.cz/d3803/17/17211/17211210_aaf7197f80edea86bc15072e76d32ec1/images/2159e50e-441f-41fb-8e2a-ec2448e44e9f.jpg?ver=0

 

 

 

 Upozorňujeme na Dodatek ke školnímu řádu:

    Povinnosti žáků

·       Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní  v míře odpovídajícím okolnostem.

·       Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

 

   Povinnosti zákonných zástupců

·       Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční, tak při distančním vzdělávání (zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě).

 

·       Žádáme všechny zákonné zástupce, aby sledovali e-mailovou poštu, kterou bude třídní učitel zákonným zástupcům ( žákům)  zasílat učivo a zadávat úkoly k vypracování.

 

·       Pokud žák nemá možnost  vytisknout si učební materiál (pracovní list) doma, je možné si jej po předchozí domluvě s třídním učitelem vyzvednout ve škole.

 

 

V Otaslavicích 13. 10. 2020                                                                                                            Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                                             Mgr. Vladimír Leitgeb

 

 

 

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, se na Vás obracíme s  žádostí o důslednou spolupráci v dodržování opatření proti šíření  COVID-19. Přestože už máme zaznamenán první výskyt onemocnění, naši školu krajská hygienická stanice nevyhodnotila jako rizikovou. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech stoupá i počet dětí s respiračními onemocněními (rýma, kašel, bolesti v krku), prosíme všechny rodiče, aby s těmito zdravotními potížemi neposílali děti do školy. Zároveň žádáme o podporu v dodržování daných hygienických opatření  - mytí rukou, v aktovce 2 roušky + igelitový sáček, do kterého si děti mají roušku ukládat.

 

                                                      Děkujeme za pochopení.     

16. 9. 2020                          Vladimír LeitgebZ důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou roušky povinné od 10.9. uvnitř všch budov v celé České republice.

 

 

 

 

Průběh výdeje obědů ve školní jídelně vzhledem ke COVID-19.

 

1.     Před vstupem do jídelny si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci.

2.      Do jídelny žáci vstupují v rouškách, dodržují rozestupy.

3.      Zařadí se do fronty k výdejnímu okénku.

4.      Každý žák dostane tác, kde bude polévka, hlavní pokrm, salát, kompot,….  dále příbor a prázdná sklenička.

5.      Nápoj si každý žák  sám napustí přiložením skleničky na ventil ( na ventil  se nesahá, pouze se přitlačí skleničkou). NELZE PŘILOŽIT SKLENIČKU, která již byla použitá. Pokud si chce pití přidat, vezme si u OKÉNKA  skleničku ČISTOU!!!!

6.      Tác si odnese na místo, usadí se, odloží roušku do připraveného igelitového sáčku a zkonzumuje pokrm.

7.      Po  konzumaci oběda si každý žák  nasadí roušku, uschová igelitový sáček a odnese svůj tác k okénku s použitým nádobím.

8.      Odchází z jídelny a zbytečně se v ní nezdržuje.

 

      9.  9.  2020                     Eva Tinclová, vedoucí ŠJ

 


Nová výzdoba naší MŠ.

Děkujeme našim šikovným zaměstnancům MŠ za krásnou úpravu stěn místností.

 

 

Poděkování

Děkujeme obci Otaslavice za finanční prostředky k modernějšímu vybavení školy.

Modernizace učeben

V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se modernizovala a rekonstruovala část základní školy.

Počítačová učebna, učebna na výuku cizích jazyků a pracovních činností a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

 

Informace ke slevám na jízdném

slevy        potřebné průkazy        místa prodeje

Naše škola se účastní projektu Evropské unie

projekt

Naše škola se účastní projektu Hrdá škola