Aktuality

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice hledá uklízečku na částečný úvazek (na 0,4 úvazku)
Kontaktní telefon:  602 750 534   -   ředitel školy

  

Hlasování školní trička a mikiny

Který motiv byste chtěli mít na svém oblečení?

Odkaz lze použít do 25. 9. 2019

https://schoolsunited.cz/hlasovani/6ddb6603

Sběr papíru

Zúčastnili jsme se se společností NAJA s. r. o. soutěže ve sběru papíru a umístili se na krásném 14. místě z 61 soutěžících škol.

Poděkování

Děkujeme obci Otaslavice za finanční prostředky k modernějšímu vybavení školy.

Modernizace učeben

V rámci projektu Evropské unie, jehož zadavatelem byla obec, se modernizovala a rekonstruovala část základní školy.

Počítačová učebna, učebna na výuku cizích jazyků a pracovních činností a učebna přírodopisu. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule a dataprojektory s připojením na internet a ozvučením.

 

Informace ke slevám na jízdném

slevy        potřebné průkazy        místa prodeje

Naše škola se účastní projektu Evropské unie

projekt

Naše škola se účastní projektu Hrdá škola