Připravované akce pro žáky ve školním roce 2020/2021

Bude aktualizováno

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2019/2020

Kurzy

·       Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy

·       Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VIII.+IX. třídy

·       Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - V. třídy 

·       Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

·       Škola v přírodě  pro  žáky   III. - V. třídy

·       Plavecký výcvik pro žáky  II. a III. třídy

·       Výuka na Dětském dopravním centru Prostějov pro žáky      IV. třídy

                                                                                        

 

Projekty:

·       Vítání jara                                                                        I. – III. třída      

·       Projekt Halloweenské nocování pro žáky                   I. – V. třída

·       Projekt Hrdá škola  - „Barevný týden“                       I. – IX. třída

·       Projekt Hrdá škola  - „Suit ap“                                   I. – IX. třída

 

 

Exkurze + poznávací výlety:

·       Čistička odpadních vod Otaslavice                                VIII. třída

·       Palírna Otaslavice                                                             IX. třída

·       Olomouc – poznávací výlet                                                V. třída

·       Olomouc  Pevnost poznání                                   VIII. a IX. třída

·       Prostějov – město Prostějov                                               V. třída

·       Prostějov – Hvězdárna                                                      IX. třída

·       Prostějov – Ekocentrum IRIS                                          VII. třída

·       Prostějov – Burza práce a vzdělávání                               IX. třída

·       Poznávací výlet do Prahy                                               VIII. třída

·       Poznávací výlet pro žáky                                             I. + II. třída

 

 

Soutěže:

·       Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“                       I. – IX. třída

·       Recitační soutěž                                                          I. – IX. třída

·       Školní fotografická soutěž pro žáky                           I. – IX. třída

·       Výtvarné soutěže dle nabídky MŠMT                        I. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru starého papíru                                   I. – IX. třída

·       Soutěž ve tvorbě novoročních přání                        VI. – IX. třída

·       Soutěž v řešení logických úkolů a her                     VI. – IX. třída

·       Soutěž v piškvorkách                                               VI. – IX. třída

·       Přespolní běh                                                           VI. – IX. třída

·       Stolní tenis                                                               VI. – IX. třída

·       Odznak vítězů                                                          VI. – IX. třída   

·       Přehazovaná                                                              IV. – V. třída

·       Vybíjená                                                                    IV. – V. třída

·       Halová atletika                                                          III. – V. třída

·       Dobrodružství s PC                                                            V. třída  

·       Bobřík informatiky                                                    IV. a V. třída   

·       Logická olympiáda                                                  IV. – IX. třída

·       Matematická olympiáda                                            V. – IX. třída

·       Pythagoriáda                                                           V. – VIII. třída

·       Olympiáda v českém jazyce                                 VIII. – IX. třída

·       Zeměpisná olympiáda                                              VI. – IX. třída 

·       Dějepisná olympiáda                                             VIII. – IX. třída

·       Biologická olympiáda                                              VI. – IX. třída

·       Výtvarné soutěže  - TOP Dýně, Barvy podzimu,..     I. – IX. třída       

·       Zlatý list – přírodovědná soutěž                                II. – IX. třída

·       Volejbalový turnaj žáci x  učitelé                                     IX. třída

·       Přírodovědný klokan                                             VIII. + IX. třída

·       Matematický klokan                                                IX. – IX. třída

 

Akce:

·       Vánoční pošta                                                             I. – IX. třída

·       Sportovní den pro žáky                                              I. – IX. třída

·       Besídka pro rodiče                                                               I. třída

·       Vánoční jarmark                                                         I. – IX. třída

·       Přehlídka středních škol                                       IX. + VIII. třída 

·       2x   š k o l n í    s l a v n o s t                                      I. – IX. třída

·       Keramika pro rodiče a žáky                                       I. – IX. třída

·       Mikulášská nadílka                                                     I. – IX. třída

·       Divadelní předplatné  - Městské divadlo PV             I. – IX. třída

·       Pečení vánočních perníčků ve ŠD                               I. – V. třída

·       Akce  - společná pro děti a rodiče                              I. – IX. třída

 

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2018/2019

Kurzy

·       Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy

·       Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VIII.+IX. třídy

·       Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - V. třídy 

·       Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

·       Škola v přírodě  pro  žáky   III. - V. třídy

 

Projekty:

·       Vítání jara                                                                       I. – III. třída      

·       Projekt Halloweenské nocování pro žáky                VI.– IX. třída

 

Exkurze + poznávací výlety:

·       Čistička odpadních vod Otaslavice                                VIII. třída

·       Palírna Otaslavice                                                             IX. třída

·       Brno  - výstava ke 100. výročí ČR                          VI. – IX. třída

·       Geologická a přírodovědná exkurze na Kosíř                  IX. třída

·       Olomouc – poznávací výlet                                       IV. a V. třída

·       Olomouc, Vlastivědné muzeum                                      II. stupeň

·       Prostějov - muzeum                                                        II. stupeň

·       Poznávací výlet do Prahy                                                   V. třída

·       Poznávací výlet do Prahy                                               VIII. třída

·       Poznávací výlet pro žáky                                             I. + II. třída

·       Sluňákov – centrum ekologických aktivit            VII. + VIII.třída

·       Dlouhé stráně přečerpávací vodní elektrárna       VIII. + IX. třída

 

Soutěže:

·       Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“                       I. – IX. třída

·       Recitační soutěž                                                          I. – IX. třída

·       Školní fotografická soutěž pro žáky                          I.. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru starého papíru                                   I. – IX. třída

·       Soutěž ve tvorbě novoročních přání                        VI. – IX. třída

·       Soutěž v řešení logických úkolů a her                     VI. – IX. třída

·       Soutěž v piškvorkách                                               VI. – IX. třída

·       Přespolní běh                                                           VI. – IX. třída

·       Stolní tenis                                                               VI. – IX. třída

·       Volejbal                                                                   VI. – IX. třída   

·       Přehazovaná                                                              IV. – V. třída

·       Vybíjená                                                                    IV. – V. třída

·       Dobrodružství s PC                                                            V. třída      

·       Logická olympiáda                                                   V. – IX. třída

·       Matematická olympiáda                                            V. – IX. třída

·       Pythagoriáda                                                           V. – VIII. třída

·       Olympiáda v českém jazyce                                 VIII. – IX. třída

·       Zeměpisná olympiáda                                              VI. – IX. třída 

·       Dějepisná olympiáda                                               VI. – IX. třída

·       Biologická olympiáda                                              VI. – IX. třída

·       Výtvarné soutěže  - TOP Dýně, Barvy podzimu,..     I. – IX. třída       

·       Zlatý list – přírodovědná soutěž                                II. – IX. třída

·       Volejbalový turnaj žáci x  učitelé                                     IX. třída

·       Přírodovědný klokan                                             VIII. + IX. třída

·       Matematický klokan                                                IX. – IX. třída

 

Akce:

·       Sportovní den pro žáky                                              I. – IX. třída

·       Besídka ke Dni matek                                                         I. třída

·       Vánoční jarmark                                                         I. – IX. třída

·       Přehlídka středních škol                                       IX. + VIII. třída 

·       2x   š k o l n í    s l a v n o s t                                      I. – IX. třída

·       Keramika pro rodiče a žáky                                       I. – IX. třída

·       Mikulášká nadílka                                                      I. – IX. třída

·       Výcvik na dětském dopravním hřišti  - 3x                        IV. třída

·       Dravci – naučný pořad s ukázkami živých dravců     I. – IX. třída

·       Divadelní předplatné   - Městské divadlo PV             I. – IX. třída

·       Pečení vánočních perníčků ve ŠD                               I. – V. třída

·       Vánoční koncert                                                         I. – VI. třída

                                   

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2017/2018

Kurzy

·       Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy

·       Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

·       Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

·       Škola v přírodě  pro  žáky   III. - V. třídy

 

Projekty:

·       Vítání jara                                                                       I. – III. třída      

·       Projekt Halloweenské nocování pro žáky                  II. - V. třída

 

Exkurze + poznávací výlety:

·       Čistička odpadních vod Otaslavice                                VIII. třída

·       Palírna Otaslavice                                                             IX. třída

·       Svět techniky Ostrava                                              VI. – IX. třída

·       Geologická a přírodovědná exkurze na Kosíř                  IX. třída

·       Olomouc – poznávací výlet                                       IV. a V. třída

·       Olomouc, Vlastivědné muzeum                                      II. stupeň

·       Prostějov - muzeum                                                        II. stupeň

·       Poznávací výlet do Prahy                                          IV. – V. třída

·       Poznávací výlet do Prahy                                               VIII. třída

·       Poznávací výlet pro žáky                                             I. a II. třída

·       Poznávací výlet ( Znojmo – Pálava )                              II. stupeň

·       Sluňákov – centrum ekologických aktivit                       VII. třída

·       Dlouhé stráně přečerpávací vodní elektrárna                  II. stupeň

 

Soutěže:

·       Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“                       I. – IX. třída

·       Recitační soutěž                                                          I. – IX. třída

·       Školní fotografická soutěž pro žáky                          I.. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru papíru                                               I. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru šípků                                                 I. –  IX. třída                                                                                                   

·       Soutěž v řešení logických úkolů a her                     VI. – IX. třída

·       Sotěž v piškvorkách                                                        II. stupeň

·       Stolní tenis                                                               VI. – IX. třída

·       Volejbal                                                                   VI. – IX. třída   

·       Přehazovaná                                                              IV. – V. třída

·       Vybíjená                                                                    IV. – V. třída

·       Florbal                                                                      VI. – IX. třída

·       Dobrodružství s PC                                                            V. třída      

·       Logická olympiáda                                                   V. – IX. třída

·       Matematická olympiáda                                            V. – IX. třída

·       Olympiáda v českém jazyce                                 VIII. – IX. třída

·       Zeměpisná olympiáda                                              VI. – IX. třída 

·       Dějepisná olympiáda                                               VI. – IX. třída

·       Výtvarné soutěže  - TOP Dýně, Barvy podzimu,..     I. – IX. třída       

·       Zlatý list – přírodovědná soutěž                                II. – IX. třída

·       Volejbalový turnaj žáci x  učitelé                                     IX. třída

 

Akce:

·       Besídka ke Dni matek                                                         I. třída

·       Vánoční jarmark

·       Přehlídka středních škol                                       IX. + VIII. třída 

·       2x   š k o l n í    s l a v n o s t

·       Keramika pro rodiče a žáky                                       I. – IX. třída

·       Mikulášká nadílka                                                      I. – IX. třída

 

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2016/2017

Kurzy:

·       Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy

·       Lyžařský výcvikový zájezd (zdokonalovací) pro žáky VIII. + IX. třídy

·       Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

·       Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

·       Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

·       Škola v přírodě  pro  žáky   III. - V. třídy

 

Projekty:

·       Vítání jara                                                                       I. – III. třída      

·       Projekt Halloweenské nocování pro žáky               VI. – IX. třída

·       Týden psaní dopisů                                                       I. – IX. třída  

·       Den Země                                                                       I. – IX. třída

·        Sluníčkový den                                                         I. – III. Třída

·       Týden pro zdraví                                                           I. – IX. Třída

·       Pyžamový den                                                             I. třída 

Exkurze + poznávací výlety:

·       Čistička odpadních vod Otaslavice                                VIII. třída

·       Palírna Otaslavice                                                             IX. třída

·       Geologická a přírodovědná exkurze na Kosíř                  IX. třída

·       Olomouc – poznávací výlet                                       IV. a V. třída

·       Olomouc, Vlastivědné muzeum                                      II. stupeň

·       Prostějov - muzeum                                                        II. stupeň

·       Poznávací výlet do Prahy                                          IV. – V. třída

·       Poznávací výlet do Prahy                                               VIII. třída

·       Poznávací výlet pro žáky                                             I. a II. třída

·       Poznávací výlet do určeného města  pro žáky                II. stupeň

·       Sluňákov – centrum ekologických aktivit                       VII. třída

·       Dlouhé stráně přečerpávací vodní elektrárna                  II. stupeň

 

Soutěže:

·       Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“                       I. – IX. třída

·       Recitační soutěž                                                          I. – IX. třída

·       Školní fotografická soutěž pro žáky                          I.. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru papíru                                               I. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru šípků                                                 I. –  IX. třída                                                                                                  

·       Soutěž v řešení sudoku a logických hlavolamů       VI. – IX. třída

·       Sotěž v piškvorkách                                                        II. stupeň

·       Stolní tenis                                                               VI. – IX. třída

·       Volejbal                                                                   VI. – IX. třída   

·       Přehazovaná                                                              IV. – V. třída

·       Vybíjená                                                                    IV. – V. třída

·       Fotbal                                                                       VI. – IX. třída

·       Dobrodružství s PC                                                            V. třída      

·       Logická olympiáda                                                   V. – IX. třída

·       Matematická olympiáda                                            V. – IX. třída

·       Olympiáda v českém jazyce                                 VIII. – IX. třída

·       Zeměpisná olympiáda                                              VI. – IX. třída 

·       Dějepisná olympiáda                                               VI. – IX. třída

·       Výtvarné soutěže  - TOP Dýně, Barvy podzimu,..     I. – IX. třída       

·       Zlatý list – přírodovědná soutěž                                II. – IX. třída

·       Volejbalový turnaj žáci x  učitelé                                     IX. třída

 

Akce:

·       Besídky ke Dni matek                                                         I. třída

·       Vánoční jarmark

·       Přehlídka středních škol                                       IX. + VIII. třída 

·       2x   š k o l n í    s l a v n o s t

·       Keramika pro rodiče a žáky                                       I. – IX. třída

 

 

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2015/2016

Kurzy

·       Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy

·       Lyžařský výcvikový zájezd (zdokonalovací) pro žáky VIII. + IX. třídy

·       Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

·       Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

·       Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

·       Škola v přírodě  pro  žáky   III. - V. třídy

 

Projekty:

·       Vítání jara                                                                       I. – III. třída      

·       Projekt Halloweenské nocování pro žáky                II. – VI. třída

·       Týden psaní dopisů                                                       I. – IX. třída

·       Den Země                                                                        I. – IX. třída 

·       Vánoce                                                                             I. – IX. třída

·       Týden pro zdraví                                                           I. – IX. třída

 

Exkurze + poznávací výlety:

·       Praha „Osvětimské album“                                   VIII. - IX. třída

·       Interaktivní výstava „Svět techniky“ Ostrava        VI. – VII. třída    

·       Čistička odpadních vod Otaslavice                                VIII. třída

·       Palírna Otaslavice                                                             IX. třída

·       Geologická a přírodovědná exkurze na Kosíř                  VI. třída

·       Dukovany -  jaderná elektrárna                             VIII. - IX. třída

·       Olomouc – poznávací výlet                                       IV. a V. třída

·       Olomouc, Vlastivědné muzeum                                      VII. třída

·       Prostějov, muzeum – pravěk                                             VI. třída

·       Poznávací výlet do Prahy                                          IV. – V. třída

·       Poznávací výlet do určeného města  pro žáky                II. stupně

 

Soutěže:

·       Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“                       I. – IX. třída

·       Recitační soutěž                                                          I. – IX. třída

·       Školní fotografická soutěž pro žáky                        VI. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru papíru                                               I. – IX. třída

·       Soutěž ve sběru šípků                                                 I. – IX. třída                                                                                                   

·       Soutěž v řešení sudoku a logických hlavolamů       VI. – IX. třída

·       Stolní tenis                                                               VI. – IX. třída

·       Volejbal                                                                   VI. – IX. třída   

·       Přehazovaná                                                             IV. – V. třída

·       Vybíjená                                                                   IV. – V. třída

·       Fotbal                                                                       VI. – IX. třída

·       Dobrodružství s PC                                                            V. třída      

·       Logická olympiáda                                                  VI. – IX. třída

·       Matematická olympiáda                                            V. – IX. třída

·       Olympiáda v českém jazyce                                    VI. – IX. třída

·       Zeměpisná olympiáda                                              VI. – IX. třída 

·       Dějepisná olympiáda                                               VI. – IX. třída

·       Výtvarné soutěže  - TOP Dýně, Barvy podzimu,..     I. – IX. třída       

·       Zlatý list – přírodovědná soutěž                              IV. – IX. třída

·       Volejbalový turnaj žáci x  učitelé                                     IX. třída

 

Akce:

·       Besídky ke Dni matek

·       Vánoční jarmark

·       Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy 

 

 

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2014/2015

Škola v přírodě pro žáky III. - V. třídy

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy (VIII. + IX. třídy) 

Lyžařský běžecký kurz - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy 

Poznávací výlet do Olomouce pro žáky IV. a V. třídy

Vánoční jarmark

Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“ – I. + II. stupeň

Recitační soutěž  - I. + II. stupeň

Školní fotografická soutěž pro žáky II. stupně

Soutěž v řešení sudoku a logických hlavolamů -  II. stupeň

Logická olympiáda

Počítačová soutěž „MS Office Arena“ – II. stupeň

Poznávací výlet do Prahy pro žáky I. stupně

Poznávací výlet do Prahy pro žáky II. stupně

Besídka ke Dni matek – I. třída

Projekty:

„ Halloweenské nocování“ pro žáky VI. – IX. třídy

Josef František  - 100. výročí  narození  I. a II. stupeň

„Vítání jara“  I. – III. třída

Den Země – I. a II. stupeň

1. světová válka – II. stupeň

Týden psaní dopisů  -  I. a II. stupeň

 

Exkurze pro žáky II. stupně:

1. světová válka 

Lidské tělo – Planetárium  

Interaktivní výstava „Svět techniky“

Čistička odpadních vod

Palírna Otaslavice

Geologická exkurze Kosíř

Dukovany -  jaderná elektrárna

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2013/2014

Školní fotografická soutěž pro žáky VI. - IX. Třídy

Soutěž v řešení sudoku a logických hlavolamů

Lyžařský zájezd - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy (VIII. + IX. třídy) 

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

Škola v přírodě  pro žáky III. - V. třídy

Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy 

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ pro žáky I. – IX. třídy

Projekt Halloweenské nocování

Vánoční jarmark

Projekt „Vítání jara“  I. – III. třída

Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“

Soutěž v tvorbě šperků a oděvních doplňků

Soutěž v tvorbě prezentací „100. výročí radnice a 120. výročí obchodní akademie“

Logická olympiáda

Počítačová soutěž „MS Office Arena“

Poznávací výlet do Prahy pro žáky III. – IX. třídy

Poznávací výlet do Olomouce pro žáky VI. a VII. třídy

Letní sportovní kurz v Baldovci pro žáky IX. třídy

Připravované akce pro žáky ve školním roce 2012/2013

Školní fotografická soutěž pro žáky VI. - IX. Třídy

Vědomostní soutěž „Znáš svůj kraj“

Soutěž v řešení sudoku a logických hlavolamů

Lyžařský zájezd - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy (VIII. + IX. třídy) 

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

Projekt „Den Země“ pro žáky I. – IX. třídy

Škola v přírodě  pro žáky III. - V. třídy

Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy 

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ pro žáky I. – IX. třídy

Projekt Halloweenské nocování pro žáky VI. – IX. třídy

Projekt „Roztančené Vánoce“

Vánoční jarmark

Projekt „Vítání jara“  I. – III. třída

Pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“

Soutěž v tvorbě šperků a oděvních doplňků

Soutěž „Videopohlednice z mého města“

Logická olympiáda

Počítačová soutěž „Dobrodružství s počítačem“

Počítačová soutěž „MS Office Arena“, „Seznam“

Poznávací výlet do Prahy pro žáky VI. – IX. třídy

Exkurze do Planetária Brno

Poznávací výlet do Olomouce pro žáky IV. a V. třídy

Exkurze do elektráren Dukovany, Dalešice

Akce pro žáky ve školním roce 2011/2012

Exkurze - elektrárna Dlouhé Stráně - pro žáky VI. - IX. třídy

Školní fotografická soutěž pro žáky VI. - IX. třídy

Soutěž v řešení sudoku a logických hlavolamů

Lyžařský zájezd - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy (VIII. + IX. třídy) 

Soutěž „Videopohlednice z mého města“

Logická olympiáda

Počítačová soutěž „Dobrodružství s počítačem“

Počítačová soutěž „MS Office Arena“, „Seznam“

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

Projekt „Den Země“ pro žáky I. – IX. třídy

Škola v přírodě  pro žáky III. - V. třídy

Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy 

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ pro žáky I. – IX. třídy

Akce pro žáky ve školním roce 2010/2011

Exkurze - Moravský kras - pro žáky VI. - IX. třídy

Recitační soutěž pro žáky

Školní fotografická soutěž pro žáky VI. - IX. třídy

Soutěž v řešení sudoku a logických hlavolamů

Lyžařský zájezd - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy (VIII. + IX. třídy) 

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

Projekt „Den Země“ pro žáky I. – IX. třídy

Výlet s environmentálním zaměřením pro žáky VII. třídy

Kulturně poznávací zájezd do Prahy pro žáky VIII. třídy 

Výlet se sportovním zaměřením pro žáky IX. třídy 

Škola v přírodě  pro žáky III. - V. třídy

Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy 

Projekt „Olympiáda" pro žáky VI. - IX. třídy

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ pro žáky I. – IX. třídy

Akce pro žáky ve školním roce 2009/2010

Recitační soutěž pro žáky

Školní fotografická soutěž pro žáky VI. - IX. třídy

Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy 

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ pro žáky I. – IX. třídy

Projekt „Pohádkové Vánoce"

Lyžařský zájezd - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy 

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy (VIII. + IX. třídy)  -  únor

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy

Projekt „Den Země“ pro žáky I. – IX. třídy -  duben

Výlet s environmentálním zaměřením pro žáky VII. třídy

Kulturně poznávací zájezd do Prahy pro žáky VIII. třídy  - květen

Výlet do Jeseníků pro žáky IX. třídy  - červen

Škola v přírodě


Akce pro žáky ve školním roce 2008/2009

Školní pěvecká soutěž „Otaslavický skřivan“ pro žáky I. – IX. třídy -  říjen

Vědomostní soutěž pro základní školy a víceletá gymnázia „Prospaceuj se do Londýna" pro žáky VI. - IX. třídy  -  říjen až květen

Školní fotografická soutěž „Barvy podzimu" pro žáky VI. - IX. třídy - listopad

Přehlídka středních škol pro žáky IX. a VIII. třídy  -  listopad

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ pro žáky I. – IX. třídy -  listopad

Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky VII. třídy (VIII. + IX. třídy)  -  únor

Lyžařský zájezd - základy běžeckého lyžování pro žáky IV. - VI. třídy  -  leden, únor

Plavecký výcvik pro žáky II. a III. třídy  - únor až červen

Projekt „Vítání jara“ pro žáky I. – IV. třídy -  březen

Projekt „Den Země“ pro žáky I. – IX. třídy -  duben

Školní recitační soutěž pro žáky I. – IX. třídy -  duben

Exkurze pro V. - IX. třídu:

                Technické muzeum v Brně  - říjen

                Jaderná elektrárna Dukovany a Vodní elektrárna Dalešice

Výcvik na dopravním hřišti pro žáky IV. třídy  -  říjen, duben

Výlet s environmentálním zaměřením pro žáky VII. třídy  - květen 

Kulturně poznávací zájezd do Prahy pro žáky VIII. třídy  - květen

Sportovní letní kurz pro žáky IX. třídy  - květen

Škola v přírodě pro žáky III. - V. třídy ( Čeložnice )  červen